Droppe til innhold

Studiestartprogram 2018: Bachelor i sosialt arbeid

Her finner du informasjon om hva som skjer de første dagene på bachelorstudiet i sosialt arbeid.
Fra mandag 20. august må du sjekke timeplanen for å finne tid og sted for undervisning.
Opplegget på dagtid er obligatorisk, men det er ikke obligatorisk å være med på fadderprogrammet på ettermiddag og kveld.

 

Tirsdag 14. august

Nb! Spesifisert undervisningsplan vil bli utdelt for perioden 15. – 20. august på oppstartsdagen

Sted: Stensberggaten 26/28 Rom X158 (1. etasje)

 

Obligatorisk oppmøte

NB! Du må signere på en navneliste når du kommer inn i rommet. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

 

11.00 – 11.30

 • Registrering

 

11.30 – 11.45

 • Dekan og fakultetsdirektør for fakultet for samfunnsvitenskap ønsker velkommen

Ved/ Ann-Helen Bay og Marja Lundell

 

 

 

11.45-12.30

 • Velkommen til Sosialt Arbeid ved studieleder Jorunn Vindegg
 • Litt informasjon fra studieadministrasjonen
 • Litt informasjon om første uken

 

 

Slutt på det obligatoriske opplegget

 

Sted: Stensberggaten 26 Rom X 158

 

12.30 – 14.45

 

 • Kullet møter alle fadderne som har eget opplegg etter at det obligatoriske opplegget er avsluttet
 • De går samlet opp til St. Hanshaugen for velkomstseremonien for hele OsloMet – storbyuniversitetet.

 

15.00 – 16.00

Sted: St. Hanshaugen

 

Velkomstseremoni for OsloMet – Storbyuniversitetet.
 

16.00 og utover ettermiddag/kveld

 • Fadderprogram – ikke obligatorisk

 

 

Onsdag 15. august

Sted: Stensberggaten 26/28 Rom X158

 

08.30 – 11.30

 • God morgen
 • Program utdeles
 • Inndeling og arbeid i grupper

 

 

 

11.30 – 12.15  Lunsj

 

 

12.15-14.15

 

Gruppevise opplegg

 

Slutt på det obligatoriske opplegget denne dagen

 

Torsdag 16. august

Sted: Stensberggaten 26/28 Rom X158

08.30 – 16.15

Korte forelesninger innenfor praksisfeltet sosialt arbeid

 

Fredag 17. august

Sted: Stensberggaten 26/28 Rom X158

08.30 – 16.15

Korte forelesninger innenfor praksisfeltet sosialt arbeid

 

Mandag 20. august

Sted: Stensberggaten 26/28 Rom X158

08.30 – 17.15*

Korte forelesninger innenfor praksisfeltet sosialt arbeid.

Avrunding

Klassens time

*Denne dagen er noe lenger, dette skyldes at vi legger inn klassens time, men det er mulig at vi avslutter noe tidligere

Ta kontakt