Studiestartprogram - Master i sosialfag - Student

Studiestartprogram 2021: Master i sosialfag, studieretning barnevern, sosialt arbeid og familiebehandling

Studiestartprogram 2021: Master i sosialfag, studieretning barnevern, sosialt arbeid og familiebehandling

Velkommen til Master i sosialfag, studieretning barnevern, familiebehandling og sosialt arbeid!

Velkommen til Master i sosialfag, studieretning barnevern, familiebehandling og sosialt arbeid

Studiestart dag I

onsdag 25. august 2021 

kl. 12.30-15.30 

Rom: Scandinaviasalen, Radisson hotell Holberg, Holbergs gate 30 (rett ved campus OsloMet)

12.30 Velkommen ved instituttleder, Anne Britt Djuve, institutt for sosialfag 
12.45 Musikkinnslag, universitetslektor Marianne Buen Sommerfeldt 
13.00 Professor Randi Wærdahl: “Doing-being Master Student” 
13.15 Foredrag av tidligere masterstudent, Maren Amble Stinessen
13.30 Professor Marit Haldar & professor Einar Øverbye: “Identity-game»
14.30 Studentregistrering  
15.00 Avslutning, informasjon om studiestart dag II og oppfordring til å mingle

Studiestart dag II

torsdag 26. august 2021
studieretning barnevern og sosialt arbeid

kl. 12.30-16.30
Rom: Pilestredet 35, PH170

• Professor Marit Haldar ønsker velkommen
• Informasjon om masterprogrammet, inkludert obligatoriske emner og valgemner
• Praktisk informasjon fra studieadministrasjonen (Francis Rønnestad og Silje Carstens Varden)
• Spørsmål og mingling

Studiestart dag II  

torsdag 26. august 2021

studieretning familiebehandling 

kl. 12.30-16.15

Rom: Pilestredet 50, G331 

• Koordinator/universitetslektor Alicja Olkowska ønsker velkommen  

• Introduksjon av forelesere  

• Studentene presenterer seg selv  

• Praktisk informasjon fra studieadministrasjonen (Silje Carstens Varden) 

• Informasjon om masterprogrammet inkludert emner og masterklinikk (praksisperiode)  

• Spørsmål og mingling