Droppe til innhold

Tverrfaglig prosjektoppgave med utgangspunkt i besøk på Teknisk museum

Velkommen til OsloMet og til forkursets oppstart! Besøket på Teknisk museum er utgangspunktet for en tverrfaglig prosjektoppgave.

Hensikten med dette prosjektet er å gi dere muligheten til å utforske ingeniørens verden og reflektere over hvordan teknologi påvirker samfunnet og omvendt. I tillegg får dere konkret erfaring med akademisk skriving og kildebruk, og en glimrende mulighet til å bli kjent med medstudentene deres. Vi håper prosjektet blir en inspirasjonskilde til videre studier og arbeidsliv. Lykke til!

Oppmøte utenfor Norsk Teknisk Museum senest klokken 11.00 fredag 17.08.2018.

Dere velger selv om dere vil møte utenfor hovedinngangen til P35 klokken 10.00 og ta trikken til Kjelsås derfra, eller om dere vil komme dere til NTM på egen hånd.

Lunsj og inngangsbillett dekkes av OsloMet. Reisen til og fra museet dekkes av den enkelte student.

Prosjektbeskrivelse

Gjennomføring av prosjektet:

Dere skal jobbe i grupper med ett av følgende temaer:

  1. Biler, veier, forbrenningsmotorer
  2. Tog, jernbane, dampmaskiner
  3. Vannkraft, turbiner, transformatorer
  4. Olje, gass, kjemisk industri, plast
  5. Skogsindustri, bygningsmaterialer, byutvikling
  6. IT og data
  7. Medisin og folkehelse

Dere får tildelt gruppe og tema på informasjonsmøtet onsdag 15.08. Dere skal så se på en eller flere teknologiske innovasjoner knyttet til temaet, og redegjøre for hvordan teknologien fungerer og hvilke matematiske, fysiske og/eller kjemiske prinsipper som er involvert. Dere skal også redegjøre for hvordan teknologien har påvirket samfunnet med tanke på økonomi, demokratiutvikling, globalisering, levestandard og miljø.

I fysikk må studentene lage en plakat (gruppearbeid) som skal leveres. Alle som tar fullt forkurs (kommunikasjon og norsk og teknologi og samfunn i tillegg til matematikk og fysikk), må dessuten gjennomføre en muntlig presentasjon og levere et refleksjonsnotat og en rapport.

Dere vil få de fleste fysikkøktene og norskøktene i uke 34 til å jobbe med prosjektet. Hver gruppe skal ha minst én veiledningsøkt (ca. 15 minutter) med faglærer i enten fysikk eller norsk. For øvrig gis veiledning ved behov i løpet av arbeidsøktene. Ta utgangspunkt i det dere finner ut om temaet på Norsk Teknisk Museum, og bruk i tillegg minst tre andre informasjonskilder.

Dette er et obligatorisk arbeidskrav. Besøket på Teknisk museum er således obligatorisk for samtlige forkurs-studenter.

 

Vel møtt!