Droppe til innhold

Studiestartprogram 2016 - Arkivakademiet

Emneansvarlig faglærer: Leiv Bjelland

All undervisning i første studieuke foregår på rom P48-P568.

Tirsdag 30.8

  • 12.30- 14.15: Introduksjon: Presentasjon av studiet v/ Leiv Bjelland
  • 14.30-16.15: Arkivteori - grunnleggende begreper v/ Anneli Sundqvist

Onsdag 31.8

  • 8.30-11.30: Arkivfagets historiske utvikling v/ Anneli Sundqvist
  • 11.30-12.30: Felles lunsj
  • 12.30-14.15: Arkiv og samfunn: Demokrati, rettssikkerhet og kunnskap om fortiden v/ Gudmund Valderhaug

Torsdag 1.9

  • 8.30-9.15: Informasjon fra Læringssenter og bibliotek v/ kontaktbibliotekar Heidi Jahnsen
  • 9.30-11.15: Arkiv og samfunn: Demokrati, rettssikkerhet og kunnskap om fortiden, forts. v/ Gudmund Valderhaug
  • 11.30-13.15: Oppgaveskrivning. Presentasjon av arbeidskrav v/ Leiv Bjelland