Droppe til innhold

Global forståelse 1 - studiestarprogram

Oppmøte: Pilestredet 46, 3. etg. rom PA311

 

onsdag  16.08   Pilestredet 46, Kurs- og konferansesenteret, 3.etg. PA311

09.15-09.45        Informasjon 

                           v/Randi Jakobsen og Inna Volkova LUI

 

09.45-12.30        Utviklingsteori

                            v/ Jill Tove Buseth LUI

                             

13.30-16.15        Utviklingsland i det internasjonale systemet                               

                           v/Kristen Nordhaug LUI

 

torsdag 17.08     

09.15-12.00       Utdanning og utvikling

                           v/Sissel Egden LUI

 

 13.00-15.45     Kultur og utvikling

                           v/Anne Waldrop LUI

 

16.00                Vi drar ut og spiser sammen

                                                                                  

fredag 18.08     

09.00-10.20     Introduksjon til LMS/Fronter

                            v/ Louise Mifsund LUI 

                       

10.30-11.45      Ancient Futures - Learning from Ladakh (DVD)

                                                 

13.00-15.45       Mat og befolkning 

                           v/Randi Jakobsen LUI

                                                                             

ca.16.00                   Avslutning og evaluering (ca 15 min.)