Språkmuligheter | Utveksling - Student

Språkmuligheter

Språkmuligheter

I tillegg til å kunne lære og praktisere språk mens du er på utveksling, kan du få støtte til språkkurs. Hva slags støtte som tilbys avhenger blant annet av hvor du skal reise.

Erasmus + online språktest og -kurs

Skal du dra til et europeisk land og studere eller ha praksis på engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, nederlandsk, tsjekkisk, dansk, gresk, polsk, portugisisk, svensk, bulgarsk, estisk, kroatisk, latvisk, litauisk, ungarsk, rumensk, slovakisk, slovensk, maltesisk, irsk gælisk eller finsk?

Når det er avgjort hvor du skal reise, får du tilsendt en lenke til en obligatorisk online språktest gjennom Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). Du må fullføre testen innen 4 uker. Om du scorer lavere enn det som er fastsatt i utvekslingsavtalen mellom OsloMet og partnerinstitusjonen, får du tilbud om et online språkkurs gjennom OLS.

Både testen og kurset er gratis.

Støtte fra Lånekassen til studieforberedende språkkurs i utlandet

Dersom du vil lære mer språk finnes det muligheter for å få støtte til dette via Lånekassen.

For å få språkstipend via Lånekassen må disse kriteriene oppfylles:

  • du er tatt opp til utveksling via en av OsloMets avtaler
  • du skal studere på et annet språk enn engelsk
  • språkkurset må vare i minst fire uker, med minimum 15 timer undervisning fordelt over minst tre dager per uke
  • du må vanligvis ta kurset i det landet du skal studere, som må være et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden.
  • du kan ikke få ordinær støtte for samme periode som du får språkstipend
  • språkkurset må være ferdig før du begynner på utdanningen på utvekslingsstedet

Les mer om kravene og hvor mye du kan få i støtte på Lånekassens sider.

Hvor kan jeg finne språkkurs?

Det vanligste er å lete selv etter studieforberedende språkkurs i byen og landet du skal til. Ofte tilbyr vertsinstitusjonene språkkurs, så ta kontakt tidlig med institusjonen du skal til for informasjon. 

Når du velger kurs, husk at du må forholde deg til kriteriene for støtte blant annet når det kommer til varighet og at språkkurset må være fullført før studiene ved vertsinstitusjonen din begynner.

Les mer om studieforberedende språkkurs i

  • fransk (studeriutlandet.no)  
  • tysk (studeriutlandet.no)
  • spansk (spainbcn.com)

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Kontaktpunkt utveksling ved SAM