Droppe til innhold

Språkmakker

En språkmakker er en student ved OsloMet – storbyuniversitetet som deler sin kunnskap om norsk språk og norsk kultur med medstudenter som har et annet førstespråk enn norsk (N2-studenter).

 

 

Sammen med en språkmakker vil N2-studenten få mulighet til å praktisere norsk og utvikle norskspråklige ferdigheter som er nødvendige i studiet.

Rammene for språkmakkertilbudet er:

  • at N2-studenten og språkmakkeren møtes to ganger i uka i en lengre periode for å snakke sammen.
  • at N2-studenten og språkmakkeren i løpet av samtalen tar opp språklige temaer, og om N2-studenten ønsker det, kan språkmakkeren kommentere uttale, flyt, grammatikk og ordvalg.
  • at N2-studenten og språkmakkeren skriver en felles logg etter hvert andre møte.
  • at N2-studenten og språkmakkeren gir beskjed til hverandre i godt tid dersom en er syk og ikke kan møte til avtalt samtale. Dersom N2-studenter avlyser avtalen to ganger på rad mister N2-studenten tilbudet.
  • Temaet bestemmer N2-studenten og språkmakkeren sammen; kanskje har N2-studenten noe konkret han/hun har lyst til å snakke om, kanskje ønsker N2-studenten og språkmakkeren å snakke om felles erfaringer, for eksempel fra en praksissituasjon eller en veiledningssituasjon.


Det er viktig å huske at:

  • språkmakkeren IKKE er lærer, faglig veileder eller rådgiver
  • språkmakkeren IKKE er norsklærer
  • språkmakkeren IKKE skal «språkvaske» skriftlige oppgaverspråkmakkeren er en samtalepartner som N2-studenten kan praktisere norskspråk med

Å kunne norsk godt nok i en studiesammenheng, betyr at en har de nødvendige språkferdighetene som trengs for å mestre studiets ulike krav. En varierer språket ut fra situasjon og hensikt, for eksempel bruker en andre ord og uttrykk blant medstudenter enn en gjør i møte med en pasient. Kunnskap om den sammenhengen ytringen er en del av og et bredt ordforråd er derfor nødvendig for å forstå og gjøre seg forstått. En student må kunne delta aktivt i ulike studierelaterte samtaler, alt fra samtaler med pasienter/elever/klienter i en praksissituasjon til faglige diskusjoner i en studiegruppe eller med en lærer.

For påmelding eller mer informasjon, skriv til Ingunn Nilsen: ingnil@oslomet.no

 

 

Kontakt og åpningstider

Ta turen innom Studieverkstedet for hjelp og veiledning!

Studieverkstedet Kjeller

Telefon :
67235127
E-post :
Sted/Adresse :
Biblioteket, 4. etasje
Tidspunkt/Åpningstid :
Onsdag og torsdag: 13.00 - 16.00.
Helligdager:
Stengt
chatbot-portlet