Droppe til innhold

Ofte stilte spørsmål om e-post

Her får du svar vedrørende bruk av e-post ved universitetet og hvilke anbefalinger og eventuelle begrensninger som gjelder.

E-postadressen min er oppført med feil navn, hva gjør jeg?

Dersom det er skrivefeil i navnet ditt, må du kontakte infosenteret ved ditt fakultet med dokumentasjon om endring av personlige opplysninger. De retter så opp navnet ditt i det sentrale registeret for studenter.

Dagen etter vil korrekt navn vises i blant annet e-postadressen.

Oppsett av e-post med IMAP-innstillinger

Du kan også sette opp Thunderbird e-postklient med IMAP for å få tilgang til å lagre og videresende e-post fra din student-e-postkonto.

Kan jeg lagre eller videresende eldre e-poster?

Nei, det er ikke mulighet å lagre eller videresende e-poster.

Du kan derimot sette opp Thunderbird e-postklient med IMAP-innstillinger for å få tilgang til å lagre og videresende e-post fra din student-e-postkonto.

Kan jeg videresende e-post til min private e-postadresse?

Nei, du kan ikke videresende e-post. OsloMet støtter ikke automatisk videresending av e-post til annen konto.

Videresending har tidligere medført tap av viktig informasjon når mottaksadressen registreres feil, det er tekniske problemer hos mottaker og så videre.

Du kan derimot motta student-e-post ved å sette opp e-post med IMAP-innstillinger på en e-postklient, eks. Thunderbird. På Thunderbird kan du videresende e-post til privat konto.

Kan jeg åpne et vedlegg i e-posten og redigere i det, og deretter sende vedlegget videre på e-post?

Nei. Du må alltid lagre et vedlegg du får på e-post.

Velg «Lagre som» og lagre vedlegget i eget lagringsområde (OneDrive) før du begynner å redigere i dokumentet, ellers vil du miste det dersom du kun åpner det direkte fra e-posten og fortsetter å redigerer i det. Dokumentet er da ikke lagret noe sted, dersom du kun åpner det direkte fra e-posten.

TIPS:
  • Lagre dokumentet på et logisk sted i OneDrive. Husk hvor du lagrer det.
  • Gi vedlegget et navn og eventuelt dato, for eksempel: «navn-paa-vedlegg-2018-08-08».

Hvordan videresende et redigert dokument som vedlegg?

Du laster opp den redigerte versjonen av vedlegget fra der du lagret det, og sender det videre til mottaker(e).

Send gjerne en blindkopi (bcc) til deg selv slik at du ser meldingen og at vedlegget kom med.

Hvor store vedlegg kan jeg sende fra min e-post?

Grense for sending og mottak av e-post er 35MB.

Anbefaling:
  • Bruk OneDrive for å dele filer via e-post.
  • Store vedlegg kan godt deles via Dropbox eller andre delingstjenester.

Hvordan sender jeg sensitiv informasjon trygt via e-post?

Ønsker du å sende sensitiv informasjon/data, kan du velge å passordbeskytte denne. Du kan du kryptere filen før du sender den til mottaker. Lær hvordan du krypterer en datafil her.

Hva skjer med e-posten min under studiene når jeg slutter?

E-postkonto, Canvas-konto, andre kontoer ved OsloMet og adgangskort blir sperret 90 dager etter at studiene dine er registrert som avsluttet av studieavdelingen.

For de fleste bachelorstudenter vil datoen for sperring dermed være rundt 1. september.

Du kan derimot velge å videreføre et Office 365-abonnement som privatperson etter endt studium.

Hvor finner jeg e-postlister til min klasse/mitt kull?

E-postlister til din klasse eller kull finner du i adressboka i Office 365 via e-post.

Har OsloMet retningslinjer for bruk av e-post og e-postlister?

Ja. Les om bruk av e-post i Sikkerhetsinstruksen ved OsloMet.

Du skal ikke bruke din e-postkonto eller e-postlister til annet enn studieformål . Det er ikke tillatt å sende salgsfremmende e-post eller annen e-postmarkedsføring via din studentkonto til e-postlister ved OsloMet.

Kontakt IT-servicedesk


chatbot-portlet