Droppe til innhold

Søknad om permisjon for LUI

Permisjon

  1. Hvis du får barn under studiene dine, kan du få permisjon fra studiene under svangerskapet og til omsorg av barnet. Du kan også få permisjon ved førstegangstjeneste, sykdom og andre tungtveiende grunner.
  2. For å få permisjon av andre grunner bør du ha gjennomført emnene i studieprogrammet ditt i minst ett semester. Du får normalt permisjon for inntil ett år.

Søknadsskjema om permisjon for LUI (PDF).

Retten til permisjon fra studiene følger Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet, § 4-6.

chatbot-portlet