Retningslinjer for smittevern i spesifikke rom - Student

Statisk artikkel

Smittevern for spesifikke rom

Smittevernregler for auditorier, undervisningsrom, eksamenslokaler, andre spesifikke rom og kontorer.

Alle som får tilgang til bygg må overholde generelle retningslinjer for smittevern utarbeidet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. I tillegg gjelder også disse retningslinjene for de som skal oppholde seg i de spesifikke rommene.

Se også OsloMets samleside om koronaviruset for ansatte og studenter

 • ​​​​​​​Eksamenslokaler i Silurveien

  Smitteverntiltak for at alle skal ha en trygg og god gjennomføring av eksamen:

  • Så langt det lar seg gjøre vil tidspunkt for eksamensstart tilpasses, slik at en i størst mulig grad kan unngå å reise med kollektivtransport i rushtid.
  • Eksamenslokalene vaskes grundig før eksamen og er utstyrt med håndsprit.
  • Det legges ikke opp til mer enn halv kapasitet i eksamenslokalene som benyttes.
  • Oppmøteregistreringen foregår ved at eksamensinspektør sjekker kandidatens legitimasjon og krysser av på kandidatlisten, det påkreves ikke lenger signatur.
  • Man må benytte munnbind når man oppholder seg i byggets fellesområder, inkludert i trappeoppgangene.

  Før du kommer til Silurveien 

  • Dersom du har symptomer som kan minne om Covid-19 (også milde), skal du bli hjemme og ikke møte opp til eksamen. 
  • Sjekk StudentWeb før oppmøte for informasjon om tidspunkt og oppmøtested for eksamen. Studentene blir plassert mer spredt enn vanlig.

  Informasjon om fravær og trekk fra eksamen for deg som er syk eller må være i karantene

  Når du ankommer Silurveien

  Dørene til eksamenslokalene åpnes av en eksamensinspektør en time før eksamensstart. Dersom du møter opp før dette må du vente utenfor bygget.

  Vi ber om at alle tar hensyn til ansatte som jobber i andre virksomheter i bygget, og at disse må få slippe inn.

  Det er ikke mulig å vente i fellesarealene i bygget.

  Kantinen vil være stengt.

  Når eksamensinspektørene slipper deg inn i bygget: 

  • Gå direkte til salen du skal sitte i.
  • Du blir henvist til en plass du skal sitte på i eksamenslokalet.
  • Det er viktig å følge instruksene gitt av eksamensinspektørene både før og under eksamen.

  Når du har levert eksamen og har gått ut av eksamenslokalet er det viktig å forlate
  bygget med en gang.

 • Undervisningsrom og studentrom

  Generelt for alle undervisningsrom

  • Undervisningsrom rengjøres hver morgen, mellom 06:00 og 08:15. Det vil ikke bli utført ekstra renhold i løpet av dagen.

  • Flere grupper kan benytte et undervisningsrom i løpet av en dag. Derfor er det viktig med god håndhygiene.

  • Ansatte og studenter forventes å ha rengjort hender med vann og såpe eller hånddesinfeksjon før de kommer inn i rommet.

  • Alle undervisningsrom vil ha hånddesinfeksjonsmidler tilgjengelig.

  • Undervisere anbefales å benytte servietter eller desinfiserende midler på mikrofon, tastatur og datamus før og etter undervisning. Dette finnes tilgjengelig på alle kateter.

  Øvingsrom for søm/design 

  • Antall plasser må reduseres for å opprettholde minimum avstand. 

  • Under samarbeid mellom studenter og student og lærer må 1 meters avstand opprettholdes. 

  Øvingsrom og laboratorier

  • Avstanden mellom studenter skal være minst 1 meter i front og til siden. Antall plasser er redusert.

  • Stoler/bord i øvingslokalene må plasseres slik at minimumsavstand på 1 meter kan overholdes. 

  • Felles utstyr/maskiner må ha hyppig vask/desinfeksjon. Hver enkelt har ansvar for å  vaske over alt utstyr og verktøy de har brukt. Antibac/desinfeksjonsmidler og midler står i fellesarealer der tilgang er gitt. 

  • Arbeidsbenkene skal rengjøres daglig, og i tillegg mellom hver student som bruker arbeidsbenk. 

  • Arbeidsfrakker / privat tøy som ikke brukes skal ikke henge i øvingslokalet. 

  Spesielle hensyn ved praktiske øvelser innen helseutdanninger

  • I situasjoner hvor praktiske øvelser og tett kontakt med andre er nødvendig for å oppnå læringsutbyttene og studieprogresjon, gis unntak fra rådet om 1 meter avstand mellom personer. Det kan for eksempel gjelde opplæring og ferdighetstrening som vanligvis foregår i spesialrom som simuleringsenheter, pasientklinikker, i laboratorier eller ute på campus.

  • I disse situasjonene følger vi Helsedirektoratets veileder Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19)

  • Alle personer som er på campus, skal være helt friske uten mistanke om covid-19.

  • Studenter og ansatte vil få direkte informasjon om det dersom munnbind anbefales i forbindelse med deres studie- og arbeidssituasjon.

  • OsloMet har munnbind til disposisjon for disse undervisnings- og arbeidssituasjonene. Munnbindene vil bli utdelt i den enkelte undervisningssituasjon.

  • For å kunne gjennomføre praktisk opplæring på en forsvarlig måte, må alle ansatte og studenter få opplæring i smittevern før den praktiske opplæringen starter. Opplæringen i smittevern må inneholde når og hvordan de skal utføre god hånd og hostehygiene, lære hvordan smitte sprer seg og hvorfor de må unngå å ta hendene opp i ansiktet. I tillegg må de lære generelt renhold.

  • Studentene bør om mulig deles opp i faste mindre grupper og det bør sikres at færrest mulige grupper har nærkontakt med hverandre.

  • For å redusere felles berøringspunkter bør det legges til rette for at hver studentgruppe får faste plasser i øvingslokalene. Alle lokaler som benyttes av studenter og ansatte skal være utstyrt slik at god og riktig håndhygiene kan etterleves.

  • Selv om det i situasjoner med praktiske øvelser gis unntak for rådet om å holde 1 meter avstand mellom personer, skal avstand på 1 meter opprettholdes i alle situasjoner der det er mulig.

 • Kontorer og møterom 

  Åpent kontorfellesskap 

  Ansatte bør ha faste kontorplasser.  

  Alternative løsninger for å opprettholde avstanden:  

  • bruke andre deler av lokalet til kontorplasser
  • omdisponere mindre møterom / stillerom til kontorplasser

  Cellekontorer 

  Ledere og andre med eget kontor fjerner ekstra bord og stoler der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. 

  Møterom 

  Møterom skal kun inneholde et antall stoler som svarer til det antall møtedeltakere som kan sitte med 1 meters avstand både frontalt og til siden. Hvis møtebord er for smale må det markering i gulvet. Maks antall møtedeltakere i rommet bør merkes utenfor møterommet. 

  Sikkerhet og teknisk   

  • Minsteavstand på en meter mellom kontorpulter hos vektere må etableres. 
  • Yttertøy til ansatte må henge fritt og ikke komme i kontakt. 
  • Under varemottak må det holdes 1 meters avstand til transportører.