Droppe til innhold

Studiestart høst 2018 – Videreutdanning i Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1, skole

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på Pedagogisk veiledning – emne 1, skole.

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.
 

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Samlingsdatoer for studieåret 2018/2019

Torsdag 30.08. kl. 08.30 – 14.15

Onsdag 19.09. kl. 08.30 - 14.15

Torsdag 20.09 kl. 10.30 – 16.15

Uke 41-43 Veiledning i gruppe 

Torsdag 1.11. kl. 08.30 – 14.15

Tirsdag 27.11. kl. 08.30 – 14.15

Torsdag 17.1. kl. 08.30 – 14.15

Tirsdag 12.2. kl. 08.30 – 14.15

Onsdag 20. 3. kl. 08.30 – 14.15

Uke 13-15 Veiledning i gruppe

Fredag 10.5. Eksamen    

Detaljert beskrivelse av hva som skjer på og mellom samlingene blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Hvis du har lyst til å komme i gang med lesingen tidlig kan du ta en titt på kapitel 1-5 i Handal, G. og Lauvås, P. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: Cappelen Damm. Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved oppstart.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Vi gleder oss til å starte opp med ny klasse – velkommen skal du være! Er det noe du lurer på av faglig art kontakt Inger Ulleberg, e-post: inger.ulleberg@oslomet.no