Skade og smitte | Praksis - Student

Skade og smitte

Skade og smitte

Hva må du gjøre dersom du blir skadet eller smittet når du er i praksis?

Ved fare for smitte - gjelder spesielt helsefagstudenter

Ved stikkskader er det viktig at studenten får tatt blodprøve (0-prøve) for å dokumentere at man ikke var smittet ved skadetidspunkt. Deretter skal det tas blodprøver i henhold til helsetjenestens rutiner.

Studenter i praksis behandles på samme måte som helsetjenestens ansatte når det gjelder iverksetting av profylaktisk behandling ved fare for inokulasjonssmitte. Studenten henvender seg til helsetjenestens bedriftshelsetjeneste for oppfølging.

Du finner informasjon og en sjekkliste for hva du må gjøre ved alle typer skader på våre samlesider om uønskede hendelser. Du finner også informasjon om forsikring for studenter.

Kontakt ditt fakultet

Kontakt ditt fakultet