Droppe til innhold

Nyheter

Mannlige studenter i gule t-skjorter

Vil du bli studentambassadør eller fadderkoordinator?

Er du utadvendt og liker å ta kontakt med andre? Har du lyst til å koordinere, motivere og fremme en god studiestart? Bli studentambassadør eller fadderkoordinator!

Som studentambassadør er du universitetets ansikt utad. Ambassadørene jobber med å informere søkere om studietilbudet ved OsloMet på utdanningsmesser, skolebesøk, Åpen dag og i sosiale medier. Studentambassadørene bidrar aktivt til å rekruttere nye studenter og hjelper til med andre praktiske oppgaver der det trengs. 

Som koordinator for fadderordningen er du ansatt som studentmedarbeider på OsloMet i Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (avd. SK). Du vil jobbe tett med studiestartskoordinator og bistå med hjelp i forkant, under og etter studiestart. Hovedsakelig vil du ha ansvaret for de ulike fadderstyrene ved OsloMet og ha oppfølging av dem. I tillegg til koordineringsoppgavene er du fadderordningens ansikt utad i media og representerer fadderordningen internt på universitetet. Stillingen gir deg erfaring med arrangementsavvikling, møteledelse, opplæring og kursing, mediehåndtering og kommunikasjon. Det har vært vanlig å jobbe ca. en dag i uka og mer i enkelte perioder. Man bestemmer i stor grad selv hvordan man vil fordele timene utenom forhåndsbestemte møter og kurs. 

Er du den vi leter etter?

Du er OsloMet-student på Kjeller, Sandvika eller i Pilestredet. Som studentambassadør liker du å snakke i forsamlinger, jobbe i team og kan tenke deg å representere OsloMet på messer, sosiale medier, skolebesøk og andre arrangementer. 

Vi leter etter engasjerte studenter som representerer universitetets mangfold og faglige bredde. 

Arbeidsoppgaver

Som studentambassadør

 • Holde presentasjoner om OsloMet på videregående skoler, frivillige organisasjoner og for besøkende til OsloMet
 • Informere om OsloMet og studiemulighetene på utdanningsmesser
 • Praktisk forberedelse og oppfølging i forbindelse med messe- og skolebesøk, samt andre arrangementer
 • Delta i OsloMets informasjonsarbeid i sosiale medier
 • Gjennomføre brukertester med studenter på campus

Som fadderkoordinator

 • Være fadderordningens ansikt utad
 • Gi råd til og assistere fadderstyrene med retningslinjer, håndbok, maler o.l.
 • Holde et månedlig møte med fadderstyrene i Fadderstyretinget gjennom våren
 • Bidra med innhold til fadderkursene og være med å gjennomføre disse
 • Ta imot søknader og tildele økonomisk støtte til fadderstyrene
 • Bestille faddergoder
 • Gjennomføre fadderkick-off før studiestart
 • Være med på å avvikle fellesarrangementene under studiestart (velkomstseremonien, foreningsdagen, studentslippet m.m.)

Ønsket bakgrunn

 • Du har vært student på OsloMet i minst ett år
 • Du har god muntlig fremstillingsevne
 • Du er engasjert i studentmiljøet

Egenskaper

 • Entusiastisk og utadvendt
 • Praktisk, strukturert og samarbeidsvillig
 • Selvstendig og pålitelig

Spesielt for fadderkoordinator

 • Du er god til å motivere og lede andre
 • Du er entusiastisk, utadvendt og tillitsvekkende
 • Du jobber selvstendig
 • Du er engasjert i studentmiljøet

Vi tilbyr

 • Kurs i opptaksregler og presentasjonsteknikk. Opplæring om brukertesting for de det er aktuelt for. Opplæringen er lønnet.
 • Erfaring med profilering og rekruttering.
 • Arbeidsmengde tilpasset din studiesituasjon. Du melder deg til enkeltoppdrag når du kan og vil jobbe. Fadderkoordinator må være mer tilstedet på kontoret både før og under studiestarten.
 • Lønn etter lønnstrinn 26 - 32 (fra 167,70 kr i timen)

Intervjuer gjennomføres i oktober, med tiltredelse og opplæring fortløpende etter dette. Engasjementet varer i inntil ett år. 

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut vårt søknadsskjema.

CV og eventuelle attester laster du opp ved utfylling. Ha fil klar på forhånd.

Søknadsfrist er søndag 22. september 

Kontaktpersoner

Helle Skoglund Lieberg  
E-post: hellesko@oslomet.no. Tlf.: 98401123

Asta Øvsthus Kristiansen 
E-post: astakr@oslomet.no. Tlf.: 47015731

Lars Hilland (for spørsmål om stilling som fadderkoordinator)
E-post: larshi@oslomet.no. Tlf.: 92647138

chatbot-portlet