Droppe til innhold

Nyheter

Trenger du et karrierekurs?

Trenger du et karrierekurs?

Lærerstudentene ved OsloMet har nettopp gått gjennom et gratis karrierekurs. OsloMet Karriere tilbyr også kurs til din klasse – be din faglærer eller tillitsvalgt bestille!

Ønsker du et karrierekurs for å bli best mulig forberedt og attraktiv for arbeidslivet som venter deg etter studiene? Ta kontakt med din faglærer eller tillitsvalgt i klassen. Be dem bestille kurs til din klasse eller ditt kull.

Karrieretjenesten tilbyr kurs som er tilpasset de ulike fasene du er i som student. Vi har flere ulike kurs, blant annet om hvordan jobbe effektivt i grupper, jobbsøking, jobbintervju, hvordan bruke LinkedIn til jobbsøking og nettverksbygging og mer.

Se våre nettsider for fullstendig liste.

Lærerstudenter fikk karrierekurs

– Jeg har skjønt at jeg har skrevet alle mine tidligere søknader feil, sier Amanda Karlson (25).

Hun var med på karrierekurs 7. januar. Det ble arrangert av karrieretjenesten OsloMet Karriere for lærerstudenter i sitt siste semester. Det var rundt 200 deltakende studenter i hallen i Studenthuset i Pilestredet 52.

På kurset tilegnet lærerstudentene seg kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å lykkes på arbeidsmarkedet. De fikk blant annet hjelp til å skrive en god CV og søknad med assistanse fra OsloMet Karrieres erfarne karriereveiledere. I tillegg lærte de hvordan de kan presentere seg muntlig for arbeidsgivere, for eksempel på en karrieredag.

Kurset var en forberedelse til karrieredagen 14. januar, der studentene fikk muligheten til å møte relevante, attraktive arbeidsgivere.

Vi har snakket med noen av dem som deltok på kurset:

Hva lærte dere på kurset?

– Jeg har lært hvordan jeg kan lage en god søknad, slik at jeg fremstår som en interessant kandidat for arbeidsgiverne. Da får jeg kanskje lov til å komme på intervju der jeg ønsker å jobbe, sier Marie Museus (25).

– Kurset informerer godt om hvordan man burde skrive. Vi har fått konkrete eksempler, som er nyttige. Det er også nyttig med en liten workshop etterpå, der man kan stille spørsmål relatert til sin egen CV, sier Johanne Ims Trones (23).

Hva var det beste med kurset?

– Jeg likte aller best den biten hvor vi kan stille spørsmål, sier Johanne.

Deltakerne sitter rundt bord, i grupper på 3-4 studenter. Karriereveilederne går rundt og gir tilpasset hjelp etter ønske og behov. Det er et svært godt tilbud som OsloMet-studentene kan dra nytte av.

– Dette kurset treffer på veldig riktig tidspunkt. Det er mye av det man lærer i løpet av studiet som er litt mer høytsvevende, dette er konkret. Nå føler jeg at vi skal søke jobb i overmorgen. Kurset kom når det skulle og burde komme, sier Amanda.

– Før Googlet jeg litt her og litt der når jeg skulle lage en CV og søknad. Dette kurset var mer spesifikt rettet mot det vi utdanner oss til og dit vi vil, mot lærerstillingen, sier Eline Prestmo Larsen (26).

chatbot-portlet