Droppe til innhold

Nyheter

Tilgangen til flere vitenskapelige tidsskrifter kan opphøre

Tilgangen til flere vitenskapelige tidsskrifter kan opphøre

Tilgangen til flere vitenskapelige tidsskrifter kan opphøre våren 2019. Unit forhandler på overtid om å fornye avtalene norske universiteter har med forlagene Springer Nature og Taylor & Francis.

Universitetsbiblioteket (UB) anbefaler derfor at du laster ned artiklene du har behov for så fort som mulig.

Siste nytt (23. april): Avtale inngått med Elsevier

Hvorfor forhandles det?

Målet med forhandlingene er å oppnå avtaler som følger Norges nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Disse retningslinjene slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelige innen 2024. Dette skal skje uten økte kostnader.

Avtalene med disse forlagene utløp ved utgangen av 2018, men forlagene har så langt valgt å opprettholde tilgangen mens forhandlingene pågår. Denne situasjonen kan endres på kort varsel. Universitetsbiblioteket ved OsloMet følger situasjonen tett og vil komme med informasjon så snart situasjonen endrer seg.

Les mer om:

UiT, UiO, NTNU og UiB har utarbeidet og er ansvarlig for disse sidene.

chatbot-portlet