Droppe til innhold

Nyheter

Tilgangen til mange vitenskapelige artikler kan opphøre

Tilgangen til mange vitenskapelige artikler kan opphøre

Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til tidsskrifter med en rekke akademiske forlag. Unit forhandler nå på overtid med forlagene Elsevier, Wiley, Springer Nature og Taylor & Francis om fornyelse av avtaler.

Målet med forhandlingene er å oppnå avtaler som følger Norges nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Disse retningslinjene slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelige innen 2024. Dette skal skje uten økte kostnader.

Avtalene med disse forlagene utløp ved utgangen av 2018, men forlagene har så langt valgt å opprettholde tilgangen mens forhandlingene pågår. Denne situasjonen kan endres på kort varsel. Universitetsbiblioteket (UB) ved OsloMet følger situasjonen tett og vil komme med informasjon så snart situasjonen endrer seg.

Last ned artikler nå

UB anbefaler å laste ned artikler som det er behov for til studier og forskning så fort som mulig.

Les mer om Alternative måter å skaffe artikler på samt Spørsmål og svar om hva dette kan bety for deg. UiT, UiO, NTNU og UiB har utarbeidet og er ansvarlig for disse sidene.