Droppe til innhold

Nyheter

Til Latvia med svermende robotbier

Thymio-roboter

Til Latvia med svermende robotbier

Haakon og Vako fra Fakultet for teknologi, kunst og design tar med seg en sverm robotbier når de besøker iWeek for å presentere et spennende, tverrfaglig studentprosjekt.

I midten av november arrangeres iWeek - New Media Art Week, en årlig internasjonal festival for New Media Art, lyd og eksperimentell kunst i Latvia. Blant årets bidragsytere finner vi masterstudent Haakon H. Roen fra Institutt for estetiske fag (EST) og Vako Varankian fra Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK). Sammen skal de presentere det tverrfaglige prosjektet Gathering of the Hive: investigating the clustering behaviour of honeybees through art and swarm robotics.

Prosjektet er en del av Haakons masteroppgave på master i estetiske fag, studieretning kunst i samfunnet. Det er en fortsettelse av et tverrfaglig samarbeid mellom forskningsgruppene Art in Society og Artificial Intelligence på Fakultet for teknologi, kunst og design og gjennomføres som en del av Living Technology Lab. 

– I prosjektet jobber vi med å implementere en algoritme inspirert av måten honningbier samler seg på i tette klynger for å holde på varmen, inn i en ansamling med thymio-roboter. Dette er en enkel form for robot styrt av to hjul, men som kan fremvise relativt komplekse oppførselsmønstre når de settes mange sammen i en form for sverm-mekanisme, forteller Haakon. 

– Det er også det vi ønsker å anvende og synliggjøre i dette prosjektet - hvilke muligheter som ligger i en slik form for kollaborativt mønster i naturen og teknologien, og hvordan det kan sees i en videre sammenheng. 

Ulike verktøykasser

Vako studerer elektronikk og informasjonsteknologi og er ansattsom forskningsassistent ved Institutt for informasjonsteknologi (IT). De to studentene kom i kontakt fordi begge hadde jobbet på ulike prosjekter som en del av Living Technology. 

– Min rolle i prosjektet er å programmere robotene slik at de oppfyller kriteriene for algoritmen. Så jobben min er altså å få robotene til å fungere, sier Vako.

– Det var førsteamanuensis på IT, Stefano Nichele, som foreslo at vi kunne jobbe sammen, så prosjektet vårt er en forlengelse av det allerede påbegynte samarbeidet i forskningsgruppene, men nå også en del  mitt masterarbeid, sier Haakon

Dere har jo veldig ulik faglig bakgrunn. Hvordan på virker det samarbeidet? 

– Det er veldig spennende å jobbe tverrfaglig på denne måten. Vi kommer jo, slik du sier, fra veldig ulike faglige bakgrunner. Det gjør at vi kanskje har ulike innganger og «verktøykasser» inn mot et felles problem, og slik kan vi spille på hverandres styrker for komme fram til den beste løsningen sammen.

– Prosjektet blir sett på fra flere profesjonelle perspektiv, noe som gjør at vi lettere kan lage noe bra.  

Inspirasjon i et internasjonalt miljø

Den ukeslange festivalen iWeek arrangeres av Liepaja University i Latvia. 

– Det er kjempespennende å få komme med på iWeek - en veldig fin mulighet for nye faglige impulser som jeg kan ta med inn i masterarbeidet, og flott å kunne bli kjent med studenter som er interessert i lignende ting, sier Haakon. 

– På festivalen kan vi lufte idéer rundt prosjektet mens det er i prosess, og få inspirasjon i et internasjonalt miljø som jobber i dette tverrfaglige feltet mellom kunst og teknologi.

Invitert til Latvia etter Riga-tur

Studentene ble kjent med iWeek-arrangementet da de deltok på RIXC i Riga tidligere i høst.

Professor Kristin Bergaust ved Institutt for estetiske fag (EST) er en av veilederne til Haakon. Hun forteller:

– Haakons prosjekt springer ut av samarbeidet i arbeidsgruppen Art-IT som startet som et samarbeid mellom 1. amanuensis Stefano Nichele fra IT og meg fra EST, med støtte fra våre respektive forskningsgrupper. Vi dannet en arbeidsgruppe der både Heidi Dahlsveen fra EST og Henrik Lieng fra IT er med, og vi inviterer flere kolleger inn etterhvert. 

– I september presenterte vi dette samarbeidet på konferansen Global Control under Riga Art and Science Festival i Latvia sammen med masterstudentene Haakon H. Roen og Stephanie Hoebeke fra EST og vitenskaplig assistent Benjamin Boucquillon fra IT, under tittelen: "The Convergence of Art and AI at OsloMet".  

– Haakon har videreutviklet sitt bidrag til prosjektet som et masterprosjekt sammen med Vako. Etter konferansen i Riga, er han og Vako invitert tilbake til Latvia for å presentere på iWeek. Det er flott!

Grobunn for tverrfaglig samarbeid 

Kunst i samfunnet er en av fire studieretninger på master i estetiske fag og studieretningen har et samfunnsrettet og anvendt perspektiv på kunst i samtiden. Kunst som sosial og didaktisk prosess vektlegges, og diskusjoner rundt kunstens ulike roller og funksjoner i samfunnet står sentralt.

– Jeg synes masterstudiet mitt er veldig spennende, og er utrolig glad for at det der legges til rette for å jobbe på tvers av de ulike instituttene på universitetet, sier Haakon. 

– Her ligger kanskje også noe styrken med OsloMet - det at såpass ulike fagområder er samordnet og samlokalisert innunder en institusjon. Det kan gi grobunn for økt tverrfaglig samarbeid!

---

Master i estetiske fag, studieretning kunst i samfunnet

Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi 

Forskningsgrupper ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Facebook-siden til iWeek 

chatbot-portlet