Droppe til innhold

Nyheter

Søk på jobb som språkmakker!

Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Søk på jobb som språkmakker!

Har du lyst på en sosial og fleksibel jobb som gir deg interkulturell kompetanse?

I forbindelse med et pedagogisk utviklingsprosjekt søker Akademisk språkpraksis ved Universitetsbiblioteket etter språkmakkere til studenter som har et annet førstespråk enn norsk (N2-studenter).

En språkmakker er en medstudent som N2-studenten kan praktisere norsk med, diskutere ulike språksituasjoner med, og stille spørsmål om norsk språk til. N2-studenten og språkmakkeren møtes en time to ganger i uka for å snakke sammen. De avtaler tidspunkt og møtested selv. Tema for samtalen bestemmer N2-studenten, men i løpet av samtalen vil språkmakkeren dersom N2-studenten ønsker det, kommentere uttale, flyt, grammatikk og ordvalg m.m.

For å bli en språkmakker må du snakke flytende norsk og være student ved OsloMet. Du må også delta på et tre timers innføringskurs. Kurset inneholder temaene: veiledning, læringskultur, norsk som andrespråk og andrespråksutvikling.

Hva tilbyr vi?

  • Språkmakkeren får et innføringskurs den 11. desember kl. 15:00-18:00.
  • Språkmakkeren får en jobb med stor fleksibilitet når det gjelder arbeidstid, arbeidsmengde og arbeidssted, men et minimum er en time to ganger i uka.
  • Språkmakkeren får individuell veiledning ved behov.
  • Språkmakkeren får lønnstrinn 26 (p.t. 165,40 per time).
  • Språkmakkeren får en attest og mulighet til å bruke Akademisk språkpraksis som referanse i videre jobbsøking.

Høres dette spennende ut? Har du spørsmål, ta kontakt med Kari Mari Jonsmoen, tlf. +47 67 23 52 06, e-post: karim@oslomet.no, Marit Greek, tlf.  +47 6723 52 05, e-post: maritgreek@oslomet.no eller Ingunn Nilsen, tlf. +47 6723 52 04, e-post: ingnil@oslomet.no.

Søknaden med CV sender du til Ingunn Nilsen, ingnil@oslomet.no.

Søknadsfrist 5. desember 2018.