Droppe til innhold

Nyheter

Slik skriver du en god CV

Slik skriver du en god CV

CV-en skal være en kortfattet oversikt over hva du har gjort så langt i livet. Den skal si noe om hvilke kunnskaper og erfaringer du har som gjør deg egnet til stillingen du søker. Husk at CV-en ikke er et statisk dokument, men må tilpasses slik at den er relevant for hver enkelt stilling!

Utforming av CV

Det er ikke en fasit på hvordan en CV skal se ut, men det er viktig at den er oversiktlig, ryddig, lettlest og at du er konsekvent i oppsettet du velger. Den bør heller ikke være mer enn to sider lang. Ofte kan det være lurt å lage en basis-CV hvor du har listet opp all erfaring og utdanning, og så kan du klippe og lime fra den når du lager en tilpasset versjon til de ulike søknadene.

Oversikten over det du har gjort skal stå i omvendt kronologisk rekkefølge, altså din seneste jobb eller utdanning øverst. Du kan utdype de ulike punktene dine med noen korte beskrivelser. Husk også at alt du har på CV-en din skal kunne dokumenteres, og vær nøye med å korrekturlese før du sender den inn.

Her er en oversikt over punkter du bør ha med i en CV:

Personalia og nøkkelkvalifikasjoner

Du må alltid ha med navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato. Her kan du også føre opp URL til LinkedIn-profil, twitter-konto og en evt. nettside eller blogg, men bare hvis dette er relevant for stillingen. Noen ønsker også at du har med et bilde av deg selv, men husk at det må være godt og nøytralt bilde.

Det er også vanlig å innlede CV-en med et punkt om dine nøkkelkvalifikasjoner. Dette skal være et kort og selgende sammendrag av din motivasjon og dine egenskaper som er tilpasset stillingen du søker på. Unngå å ramse opp stikkord, men skriv heller et par utfyllende setninger. Husk at alt du sier her må kunne bevises i CV-en eller i andre vedlegg.

Utdanning

List opp din formelle utdanning med det nyeste øverst. Dersom du har tatt en sammenhengende grad, for eksempel en bachelor eller master, trenger du ikke liste opp hvert enkelt år, men du kan bare skrive opp hele graden som et enkelt punkt. Det kan også være lurt å skrive noen stikkord om innholdet i de ulike fagene og en kort beskrivelse av hva bachelor- eller masteroppgaven din handlet om hvis dette er relevant for jobben.

Hvis du har lite praktisk erfaring, så kan det være smart å ta med praksisperioder og prosjektoppgaver du har vært gjennom i løpet av studiet, for å vise at du kan bruke den teoretiske kunnskapen din i praksis. Er du nyutdannet bør utdanningen din stå før arbeidserfaringen.

Arbeidserfaring

Når du lister opp jobber du har hatt må du skrive hvem du jobbet for, hva du gjorde i jobben og i hvilket tidsrom du var ansatt, det vil si måned og år du begynte og sluttet i stillingen. Vær konkret og tydelig når du presenterer stillingstype, arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og vinkle det slik at det er relevant for jobben du søker på. Hvis en bedrift du har jobbet for er ukjent kan det være lurt å skrive en linje om hva de driver med. Bruk tall og konkrete eksempler for å fortelle hvilken rolle du har hatt og hvilke resultater du har oppnådd. Du trenger ikke å skrive «jeg», men pass likevel på å bruke aktive setninger, slik at det blir konkret og lettfattelig.

Du bør også ta med deltidsjobber og sommerjobber på CV-en fordi dette viser at du kjenner arbeidslivet. Husk å presisere stillingsbrøker på deltidsjobber. Er jobbene svært lite relevante for jobben du søker, kan du sortere erfaringen din ved å bruke overskriftene "Relevant erfaring" og "Annen erfaring». Militærtjeneste, svangerskaps- eller omsorgspermisjon er også vanlig å inkludere i CV-en, under utdanning eller arbeidserfaring. Få med tjenestested, rang og hvilke oppgaver du hadde.

Har du perioder hvor du ikke har jobbet eller studert er det lurt å skrive opp dette også, slik at du ikke får hull i CV-en. Kanskje har du lært eller erfart noe i disse periodene som kan være relevant for jobben? Fikk du bedre språkkunnskaper da du var på backpacking i Asia, eller brukte du tiden som arbeidsledig til å lære deg nyttig programvare? Vær forberedt på å måtte forklare punkter som dette nærmere i intervjuet. Det skal ikke virke som om du har noe å skjule.

Annen erfaring og kurs

Her kan du komme med eksempler på erfaringer som viser at du er en engasjert person og at du kan bruke dine teoretiske kunnskaper i praksis. Det kan for eksempel være tillitsverv, frivillig arbeid, treneransvar, spesielle reiser eller andre aktiviteter som kan være relevante. Slik informasjon er viktig å få fram fordi det forteller mye om deg, ditt engasjement og din kapasitet til å bidra med noe ekstra.

Hvis du har deltatt på kurs som er relevante for stillingen kan du også føre opp disse. Det kan være førstehjelpskurs, lederkurs, datakurs eller lignende. For noen stillinger er det også relevant hvilke kjøretøy du har sertifikat for.

Språk

Angi hvilke språk du kan og hvilket språklig nivå du er på. Du kan for eksempel bruke graderingene grunnleggende/god/ meget god/flytende, eller forstår/ behersker/ morsmål. Hvis det er stor forskjell på de muntlige og skriftlige evnene dine kan du spesifisere dette. Vær ærlig når du skal gradere språkkunnskapene dine, for det er lett å bli avslørt hvis du overvurderer evnene dine. Skriver du at du kan et språk flytende, må du kunne bruke det muntlig og skriftlig i jobbsammenheng.

IT-kunnskaper

I mange jobber er det en fordel å ha kjennskap til ulike dataverktøy. Hvis dette er relevant for stillingen så kan det være smart å liste opp disse programmene på CV-en din. For eksempel: Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Final Cut osv.

Interesser

Det er også vanlig å ta med et punkt hvor du forteller litt om hva du liker å gjøre i fritiden din, fordi det gir arbeidsgiver et mer utfyllende inntrykk av hvem du er. Du må selv vurdere hva som er klokt å ta med ut i fra hvilken stilling og hvilken organisasjon du søker jobb i.

Referanser og vedlegg

Du bør ha to eller tre referanser. Referansene skal kunne fortelle noe om hvordan du har fungert i tidligere jobber og bekrefte at det du sier om deg selv er sant. Minst en av dem bør har vært en leder for deg, det bør ikke være mer enn 5 år siden dere jobbet sammen, og det er lurt å velge noen du tror kan si noe positivt om deg. Du må alltid få tillatelse fra de du fører opp, og det kan være lurt å gi dem litt info om stillingen du søker på forhånd. Før opp referansepersonens navn, tittel, arbeidssted og telefonnummer. Attester, vitnemål og søknad kan også legges som vedlegg til CV-en.

I mange tilfeller er det ikke nødvendig å oppgi referanser eller vedlegg med en gang. Dette vil du ofte bli bedt om å ta med på et evt. intervju eller sende i ettertid. Nederst i søknaden eller CV-en kan du skrive at attester, vitnemål og referanser kan oppgis ved forespørsel.

OsloMet Karriere kan hjelpe deg med CVen

 

chatbot-portlet