Droppe til innhold

Nyheter

Årets student 2018

Årets student 2018

Sunniva Myhrene Bråten er kåret til Årets student 2018. Hun har vist et stort engasjement for studenter og læringsmiljø ved OsloMet, heter det i juryens begrunnelse.

Grunnskolelærerstudent Sunniva Myhrene Bråten er tildelt prisen «Årets student 2018» etter sin spesielle innsats blant annet for å skape sosiale arenaer for førsteårsstudenter, i studentforeninger og i studentpolitikken.

Nominasjoner fra studenter og ansatte

Både medstudenter og ansatte på OsloMet nominerer kandidater til Årets student – en pris som går til en student som har utmerket seg gjennom aktiviteter og innsats; herunder:

 • gitt betydelig positivt og vedvarende bidrag til studie- og læringsmiljøet
 • vært med å styrke sitt fagmiljø, OsloMet og OsloMet-studienes omdømme nasjonalt og/eller internasjonalt
 • bidratt til å fremme OsloMets verdier – mangfold, læring og nyskapning
 • vært et faglig forbilde gjennom innsats og resultat i egne studier

Årets tre finalister

Mange gode nominasjoner i år ble snevret inn til disse tre sterke finalistene, som alle har bidratt sterkt til å gjøre OsloMet til et bedre sted å være for mange:

 • Emma Van de Wettering (Master i International Social Welfare and Health Policy)
 • Sunniva Myhrene Bråten (Grunnskolelærer, 1.-7. trinn)
 • Alexander Dahlin (Bachelorstudiet i Økonomi og administrasjonn

Årets vinner: Sunniva Myhrene Bråten

- Årets student på OsloMet er uten tvil en verdig vinner av denne prisen, sa prorektor for utdanning Nina Waaler, som delte ut prisen tirsdag 25. september.

- Hun viser et bredt og variert engasjement innenfor områdene OsloMet er opptatt av å forbedre, sa Waaler.

I juryens begrunnelse av hvorfor prisen gikk til Bråten, heter det at:

 • Årets student er nominert for sitt store engasjement for studenter og læringsmiljø ved OsloMet.
 • Vinneren har vist stort engasjement for mangfold både i studentorganisasjonene og for at mangfoldet i studentmassen skal få sine behov oppfylt.
 • Dette er en student som har bidratt spesielt til å skape sosiale arenaer for førsteårsstudenter, i ulike studentforeninger og i studentpolitikken.
 • Vinneren har fremsnakket institusjonen nasjonalt og internasjonalt på en svært god måte.
 • Hun har vært aktiv i en rekke studentforeninger, som Barn oss imellom, Kunnskapsløfterne og Pedagogstudentene.
 • I tillegg har hun hatt verv som tillitsvalgt og senere som leder i Studentparlamentet, leder av studentenes fakultetsråd og studentrepresentant i universitetsstyret.
 • Hun har vært meget proaktiv i sitt arbeid og har brukt mulighetene som vervene har gitt langt utover det man kan forvente.
 • Med gjennomgående gode resultater på eget studie har hun vist at man kan oppnå dette samtidig som man er svært aktiv i ulike verv og studentforeninger ved OsloMet.
 • Årets student på OsloMet etterlever OsloMet sine verdier mangfold, nyskaping og læring på en flott måte i praksis.