Droppe til innhold

Studenttorg, Servicetorg og infosentre

Studenttorget finner du i Pilestredet 52 og Servicetorget finner du på Kjeller. Infosentrene finner du på fakultetene (se oversikt nedenfor).

Studenttorget i Pilestredet 52 og Servicetorget på Kjeller

Her kan du blant annet få hjelp til følgende:

 • Generell studieveiledning
 • Informasjon om søknad og opptak
 • Veiledning og hjelp til studenter

Snarveier

Studentkort

Digitalt studentbevis

Tilleggstjenester ved Servicetorget Kjeller

Servicetorget Kjeller tilbyr samme tjenester som i Pilestredet. I tillegg kan du

 • bestille generell bekreftelse på studentstatus
 • levere politiattest
 • levere eksamen

Eksamen

Generelt om eksamen.

Infosentre på fakultet

Infosentrene gir veiledning om

 • studietilbudet på fakultetene
 • gjennomføring av studiet
 • bekreftelser og karakterutskrift
 • innlevering av politiattest
 • eksamen og praksis
 • utsatt studiestart, deltid, eller permisjon
 • godkjenning av tidligere utdanning
 • tilrettelegging av studiene
 • delstudier i utlandet

Søknad og opptak

Servicetorget hjelper deg med informasjon om opptakskrav og hvordan du går fram for å søke på studier ved OsloMet.

Finn frem

Studenttorget i Pilestredet

Studenttorget i Pilestredet

Telefon :
67237778
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 52
Tidspunkt/Åpningstid :
Mandag til torsdag 10.00-15.00
Andre åpningstider:
Fredag 10.00-12.00

Kontakt Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Kontakt Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Kontaktskjema

Url :
Fyll ut kontaktskjema

Praksis

E-post :

Delstudier i utlandet eller praksis i utlandet

E-post :

LUI-infosenter

Telefon :
67 23 77 77
Sted/Adresse :
Pilestredet 42
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet mandag til fredag kl. 10.00 -14.00. Treffetid på telefon følger åpningstiden.

Servicetorget Kjeller

Telefon :
67 23 84 85 / 67 23 84 83
E-post :
Sted/Adresse :
Kunnskapsveien 55
Tidspunkt/Åpningstid :
Kl.08.00-15.00

Søknad om permisjon

Url :
Skjema

Søknad om fritak fra en av målformene i norsk

Url :
Skjema

Søknad om godskriving og forhåndsgodkjenning av fag

Url :
Skjema

Kontakt Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap

Kontaktskjema for studenter

Url :
Kontaktskjema for studenter

SAM-infosenter

Telefon :
67 23 59 74
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 35 (inngang fra Holbergs plass)
Tidspunkt/Åpningstid :
8.30 - 14.30

Når du sender e-post: Husk å skrive i emnefeltet hvilken utdanning / studieprogram det gjelder. Oppgi i tillegg fullt navn og evt. studentnummer.

Studenttorget i Pilestredet

Studenttorget

Telefon :
67237778
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 52
Tidspunkt/Åpningstid :
Mandag - torsdag 10.00-15.00
Andre åpningstider:
Fredag 10.00-12.00

Servicetorget Kjeller

chatbot-portlet