Servicetorg og infosenter | Campus - Student

Studenttorg, servicetorg og infosentre

Studenttorg, servicetorg og infosentre

Studenttorget finner du i Pilestredet 52 og servicetorget finner du på Kjeller. Infosentrene finner du på fakultetene.

Studenttorget i Pilestredet 52 og servicetorget på Kjeller

Her kan du blant annet få hjelp til:

 • Generell studieveiledning
 • Informasjon om søknad og opptak
 • Veiledning og hjelp til studenter

Servicetorget Kjeller tilbyr samme tjenester som i Pilestredet. I tillegg kan du

 • levere politiattest
 • levere eksamen

Åpningstider og kontaktinformasjon

Infosentre på fakultet

Infosentrene gir veiledning om

 • studietilbudet på fakultetene
 • gjennomføring av studiet
 • innlevering av politiattest
 • eksamen og praksis
 • utsatt studiestart, deltid eller permisjon
 • godkjenning av tidligere utdanning
 • tilrettelegging av studiene
 • delstudier i utlandet

Åpningstider og kontaktinformasjon

Bestilling av generell bekreftelse på studentstatus eller karakterutskrift kan du gjøre digitalt.

Finn frem