Droppe til innhold

Semesteropphold ved University of Hyderabad

Hjemmeside

Informasjon om semesteroppholdet på NCIs nettsider

Beliggenhet

Hyderabad

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

Ca. 500

Hvor mye koster det?

200 USD per credit. Tilsvarer 3200 USD for et helt semester.

Studiepoeng

Fulltidsstudier tilsvarer 16 credits (30 ECTS/studiepoeng) fordelt på 4 kurs.

Semestre

Første semester:Slutten av juli til begynnelsen av desember.
Andre semester: Begynnelsen av januar til begynnelsen av mai.

Språkkrav

En bekreftelse fra HiOA godtas som dokumentasjon på at dine engelskkunnskaper er tilfredsstillende. Alternativt kan du ta en språktest.

Hva kan jeg studere?

University of Hyderabad tilbyr utdanning innen en rekke fagområder.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Annet

Hyderabad tar imot studenter både på bachelor- og masternivå.  

Som mange av universitetene i India tilbyr også Hyderabad fortrinnsvis undervisning på masternivå. Du kan likevel søke dersom du på reisetidspunktet har fullført minst 2 år av ditt bachelorstudium. Det vil i praksis si at du kan reise tidligst i 5.semester av din bachelorgrad.

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

 

 

 

Kontakt

Ta kontakt for mer informasjon om studiestedet, skolepenger og krav til studiebelastning.