Droppe til innhold

Rutiner for innlevering av bacheloroppgaver - 2016

Du må være klar over følgende når du leverer inn bacheloroppgaven din / hovedprosjektet ditt ved TKD.

Du må være klar over følgende når du leverer inn bacheloroppgaven din ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD):

For de fleste bacheloroppgavene skal det leveres digitalt i eksamenssystemet Inspera.

Selve rapporten skal utgjøre kun én fil i PDF-format, hvor forsiden inngår som den første siden i rapporten. Øvrige vedlegg kan lastes opp som separate filer.

Frist for innlevering er 24. mai kl. 12:00.

Logg inn med Feide-pålogging her: http://hioa.inspera.no , og klikk deg så inn på riktig innlevering.

En veiledning til hvordan dere gjennomfører en gruppe-innlevering i Inspera finner dere her:

http://film.hioa.no/gruppeeksamen

https://student.oslomet.no/hjemmeeksamen-innlevering-inspera

Ved problemer kontakt studieadministrasjonen: Studie-tkd@hioa.no

Særlige rutiner for innlevering av oppgaver som skal hemmeligholdes (av hensyn til bedriftshemmeligheter e.l.).

Bacheloroppgaver som skal hemmeligholdes leveres også i Inspera.

Levering skal skje innen fristen 24. mai, kl. 12.00.