Droppe til innhold

StudentinformasjonRusbehandling med nettverksarbeid

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
10
Kull/termin:
Høst 2020
Omfang:
Samlingsbasert eller deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplan for første studieår. Endringer kan forekomme. Logg inn for å se din timeplan. - logg inn for å se din timeplan.
Mange timeplaner er nå klare. Timeplanen under kan være uferdig og ikke vise all undervisning. Det står egen melding over hvis denne timeplanen ikke er klar. Timeplanen kan bli endret på grunn av situasjonen rundt koronaviruset.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Emner og pensumlister

Rusbehandling med nettverksarbeid

Rusbehandling med nettverksarbeid

Emnekode:
RUSN6000
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan
Programplan

Studiestart hausten 2020: Vidareutdanning i Rusbehandling med nettverksarbeid

Velkommen som ny student!

Velkommen til oss som student på vidareutdanning i Rusbehandling med nettverksarbeid. Nedanfor kjem praktisk info om det å vere student ved OsloMet.

1) Kvar held vi til?

Dei fleste av studia våre har undervisning i Pilestredet. Sjå kart og veibeskrivelse her.

2) Informasjon om studiet finn du i emneplanen.

Lenkje til emneplan finn du lengre opp på sida.

3) Timeplan

Det kan komma endringar. Datoar kjem lengre opp på sida.

4) Betalingsinformasjon og semesterregistrering

Betalingsinformasjon for semesteravgifta finn du i Studentweb: Logg inn med fødselsnummer (11 siffer) og PIN-kode (4 siffer). PIN-kode og studentnummer blir sende ut ut i eigen e-post.Sjekk om kontaktinformasjon er rett (adresse, telefon, e-post). Faktura finn du under Betaling i venstre felt. Studentweb vil etter kvart også innehalde informasjon om påmelding til eksamen, kandidatnummer og eksamensresultat. Dersom det er arbeidsgjevaren din som skal betale studieavgift, må du ta kontakt med sam-evo@oslomet.no og opplyse det arbeidsgjevaren ynskjer skal stå på giroen: NAMN/føretak, postadresse og eit føretkasnummer/referansenummer. Merk at giro må hentast ut av Studentweb sjølv om det er arbeidsgjevaren din som skal betale studieavgift. Fristen for betaling og semesterregistrering er 1. september (haustsemesteret) og 1. februar (vårsemesteret).

5) Aktivere brukarkontoen din (få tildelt passord)

Som ny student vert du tildelt ein brukarkonto som gir deg tilgang til mellom anna e-post og Canvas. Du må sjølv aktivere kontoen før du får tilgang til tenestene. Gå til brukarkonto, tast inn studentnummer (6 siffer) med liten s foran og PIN-kode (4 siffer). Det er felles brukarnamn og passord for alle dei nemde IT-tenestene.

6) Canvas

OsloMet brukar Canvas som læringsplattform. Canvas er ei nettbasert teneste for læring, undervisning og samarbeid. For å få tilgjenge til emna dine i Canvas må du ha semesterregistrert deg. Bruk OsloMet-brukarnamnet ditt (til dømes s123456) og passord i Feide-vindauga for å logge inn. Er du allereie innlogga i Feide vert du sende direkte til Canvas.

Ny student eller nyleg byrja å studere ved OsloMet igjen? Aktiver brukarkontoen din først.

Hugs at av tekniske årsaker kan det gå inntil eit døgn før du kan logge deg inn i Canvas etter å ha aktivert brukarkontoen din.

Canvas vil gi deg større fleksibilitet i studiekvardagen ved å ta i bruk Canvas-app. For informasjon om korleis læringsplattforma fungerer, Canvas-appen med meir, trykk her.

7) Studiekort

Studiekort er eit kort med bilete og singatur som blir utskrive av OsloMet. Kortet kan rukast både som studiekort, bruk av bibliotek og tilgjenge. PIN-koden din må brukast saman med kortet for tilgjenge om ettermiddagen. Studiekortet er gyldig studentlegitimasjon berre saman med semesterkvitteringa. Studiekortet vert utferda av Kortsenteret i Pilestredet 46. Kostsenteret har ope mellom 08:15 og 15:00.

Hugs å ta med legitimasjon når du skal få utferda studiekort. Gamle kort frå tidligare studium ved OsloMet kan aktiverast igjen ved å sende e-post til kortsenteret@oslomet.no.

8) Anna

Informasjonssenteret i Pilestredet 35 finn du i 1. etasje ved hovudinngangen. Dei svarer på alt av praktiske spørsmål, semesterregistrering og liknande.

Trådlaust nettverk kan nyttast.
Dersom det er spesielle behov for tilrettelegging av eksamen, er søknadsfristen for dette 1. mars for våren og 1. oktober for hausten. Merk at søknaden må også ha vedlagt attest/uttale frå lege. Meir informasjon på Studentweb og lengre opp på sida om eksamen. Ved spørsmål bruk sam-evo@oslomet.no.

Vennleg helsing
Team for etterutdanning, vidareutdanning og oppdragsundervisning.

 

chatbot-portlet