Retningslinjer for studenters tilgang til nettverket | Regelverk - Student

Retningslinjer for studenters tilgang til nettverket

Retningslinjer for studenters tilgang til nettverket

Retningslinjene beskriver hva du som student må forholde deg til for å ha en IT-konto med tilhørende tilganger på OsloMet.

Studentregistrering

For å få tilgang til OsloMets nettverk, må en student

  • være registrert i FS – Felles studentsystem.
  • ha aktiv studentstatus.

Mer informasjon om semesterregistrering, semesterbetaling, brukerkonto og adgangskort.

Manglende tilganger?

Dersom du ikke har betalt semesteravgift innen fristen, stenges studentkonto og studentstatus blir deaktivert. Ta kontakt med fakultetet ditt dersom din studentkonto er stengt.

Fullført eller sluttet ved OsloMet?

Har du sluttet eller fullført studiene blir Canvas-kontoen stengt umiddelbart.

E-postkonto, andre kontoer, Office 365 med One Drive, filtilgang og adgangskort blir sperret 30 dager etter at studiene dine er registrert som avsluttet av studieavdelingen.

For de fleste bachelorstudenter vil datoen for sperring skje i slutten av juli eller starten av august.

Studentweb

Du kan selv bytte og endre telefon-/mobiltelefonnummer og synlighet av bilde på Studentweb.

Det er ditt ansvar å oppgi korrekt og oppdatert telefon-/mobiltelefonnummer.

Ikke tilgang til Studentweb?

Dersom du har problemer med tilgang til Studentweb, må du kontakte studentservice på eget fakultet.

Søknadsweb

Opptak til etter- og videreutdanninger og enkelte halvårs- og årsstudier ved studiested Pilestredet søker du via SøknadsWeb.

Endre synlighet

Vær oppmerksom på at dersom du har endret synlighet i Studentweb, vil den overstyre valg du har gjort på din brukerkonto under Reservasjoner.

Du kan endre synlighet av mobiltelefonnummer og bilde i din brukerkonto (bitadmin.hioa.no).

Passord

Passordet ditt er strengt personlig og skal ikke deles med noen! Det skal heller ikke oppgis til IT-servicedesk om du ber om hjelp.

Denne retningslinjen er ufravikelig. Hvis andre får tilgang til passordet ditt, kan de:

  • slette eksamensoppmeldingene dine
  • se karakterene dine
  • lese e-posten din
  • endre passordet og stenge deg ute fra IT-tjenestene og din e-post på OsloMet
  • svekke sikkerheten i hele OsloMet-nettet

Du finner ytterligere informasjon om krav og endring av passord på passord.oslomet.no.

Informasjonssikkerhet og sikkerhetsinstruks ved OsloMet

Som student ved OsloMet plikter du å følge retningslinjene ved universitetet når du behandler informasjon i forbindelse med studiet eller bruker universitetets informasjonssystemer.

Gjør deg kjent med retningslinjer for informasjonssikkerhet i sikkerhetsinstruks ved OsloMet.

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk

Problemer med IT? Spør oss!

Telefon :
67 23 55 55
E-post :
Sted/Adresse :
P48 (1. etasje) / Kjeller (2. etasje)
Tidspunkt/Åpningstid :
Telefon og e-post: Hverdager 08-16:00 (fredag til 15:00)
Åpningstid skranke P48:
Hverdager 08:00-18:30 (fredag til 17:00)