Droppe til innhold

Retningslinjer for studenters tilgang til nettverket

Du må kontakte infosenteret på ditt fakultet eller servicetorget på Kjeller hvis du har problemer med innlogging til din brukerkonto eller OsloMets nettverk. Kontakt eventuelt datavakt på biblioteket P48.

Innhold

Studentregistrering

For å få tilgang til OsloMets nettverk, må en student

 • være registrert i FS – Felles studentsystem.
 • ha aktiv studentstatus.

Mer informasjon om semesterregistrering, semesterbetaling, brukerkonto og adgangskort.

Uten tilgang til OsloMet-nettverket

Kontakt infosenteret på ditt fakultet eller servicetorget på Kjeller for hjelp.

 • Dersom du ikke har betalt semesteravgift innen fristen, stenges studentkonto og studentstatus blir deaktivert. Ta kontakt med ditt fakultet dersom din studentkonto er stengt.

Låst brukerkonto

Hvis du har feilet innlogging seks – 6 – ganger på rad, låses kontoen din.

For å låse opp kontoen din, må du enten vente i 30 minutter eller ta kontakt med Brukerstøtte IT (BIT). Se kontaktinfo.

Fullført eller sluttet ved OsloMet?

Sperring av konti

Har du sluttet eller fullført studiene blir Canvas-kontoen stengt umiddelbart.

E-postkonto, andre kontoer, Office 365 med One Drive, filtilgang og adgangskort blir sperret 90 dager etter at studiene dine er registrert som avsluttet av studieavdelingen.

For de fleste bachelorstudenter vil datoen for sperring dermed være rundt 1. september.

Studentweb

Du kan selv bytte og endre telefon-/mobiltelefonnummer og synlighet av bilde på Studentweb.

Det er ditt ansvar å oppgi korrekt og oppdatert telefon-/mobiltelefonnummer.

Ikke tilgang til Studentweb?

Dersom du har problemer med tilgang til Studentweb, må du kontakte studentservice på eget fakultet.

SøknadsWeb

Opptak til etter- og videreutdanninger og enkelte halvårs- og årsstudier ved studiested Pilestredet søker du via SøknadsWeb.

Endre synlighet

Vær oppmerksom på at dersom du har endret synlighet i Studentweb, vil den overstyre valg du har gjort på din brukerkonto under Reservasjoner.

Du kan endre synlighet av mobiltelefonnummer og bilde i din brukerkonto (bitadmin.hioa.no).

Passord

Passordet ditt er strengt personlig og skal ikke deles med noen! Det skal heller ikke oppgis til brukerstøtte eller datavaktene på biblioteket.

Hvis andre får tilgang til passordet ditt, kan de

 • slette eksamensoppmeldingene dine
 • se karakterene dine
 • lese all e-posten din
 • endre passordet og stenge deg ute fra IT-tjenestene og din e-post på OsloMet
 • svekke sikkerheten i hele OsloMet-nettet

Merk at IT på universitetet IKKE lagrer ditt passord i klar tekst. Passord lagres kun kryptert.

Dersom du mister passordet, kan vi ikke utlevere det gamle.

Endre passord

Du kan lage et nytt passord på din brukerkonto dersom du vil ha et passord som er enklere å huske, eller hvis du mistenker at ditt nåværende passord har kommet på avveie.

Endre passord på tilkoblinger og mobile enheter

Husk at dersom du bytter til nytt passord, må du endre passord på tilkoblinger og mobile enheter som er koblet opp mot universitetets IT-tjenester.

Endre passord i:

Glemt passord

Du har to måter å få nytt midlertidig passord på.

1. Midlertidig passord via Webside og SMS

Forutsetning: For å få tilsendt midlertidig passord via SMS er det viktig at du har registrert et norsk mobilnummer i Studentweb.

 1. Gå til brukerkonto for å få tilsendt et midlertidig passord via SMS. 
 2. Når du har fått det midlertidige passordet via SMS bytter du det umiddelbart til ditt eget.
  Midlertidig passord er gyldig kun i åtte – 8 –  timer.
 3. Lag et nytt selvvalgt passord. Det nye passordet er gyldig i ett år fremover.

2. Hente nytt midlertidig passord med PIN-kode

Forutsetning
 • Du har ikke registrert et norsk mobilnummer i Studentweb.
 1. Kontakt BIT / IT-hjelp ang. manglende mobilnummer.
 2. Brukerstøtte-IT deaktiverer din brukerkonto slik at du kan logge inn med PIN-koden - som du ble tildelt før studiestart.
 3. Når konto er deaktivert: Logg på brukerkonto. PIN-koden er passord.
  • Logg på med ditt OsloMet-brukernavn, eks. s123456, og din PIN-kode.
 4. Lag ditt eget passord. Passordet varer i ett år.

Informasjonssikkerhet og sikkerhetsinstruks ved OsloMet

Som student ved OsloMet plikter du å følge retningslinjene ved universitetet når du behandler informasjon i forbindelse med studiet eller bruker universitetets informasjonssystemer.

Gjør deg kjent med retningslinjer for informasjonssikkerhet i sikkerhetsinstruks ved OsloMet.

Kontakt IT-servicedesk


chatbot-portlet