Droppe til innhold

Queensland University of Technology

Hjemmeside

QUTs nettside

Nettside for utvekslingsstudenter

Beliggenhet

Brisbane

Antall studenter

Ca. 47.000

Karakterkrav

Institusjonen krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på C eller bedre, men kan i noen tilfeller vurdere et noe lavere snitt.

Undervisningsspråk

Engelsk

Språkkrav

Karakteren '4' i engelsk fra videregående. Hvis man ikke har '4' i engelsk fra videregående, kreves det en IELTS eller TOEFL-test, eventuelt annen dokumentasjon av engelskferdigheter.

Hva kan jeg studere?

Kurstilbudet ved QUT

Studiepoeng

48 credit points tilsvarer 30 ECTS. Som regel tilsvarer et kurs 12 credit points og man må da ta 4 kurs per semester.

Må jeg betale skolepenger?

Det er et begrenset antall gratisplasser  tilgjengelig. Antall plasser vil variere fra år til år. Høsten 2019 er det 1 gratisplass tilgjengelig for OsloMet-studenter.

Øvrige studenter må i 2020 betale skolepenger på 9526 Australske dollar (AUD) per semester . Dette inkluderer 10% rabatt for OsloMet-studenter. Rabatten er trukket fra på fakturaen du mottar fra QUT. 

Semestre

Første semester: februar–juli

Andre semester: juli–november

Bolig

Institusjonen tilbyr studentboliger. Mer informasjon om bolig.

I Facebook-gruppa OsloMet Utveksling kan du kontakte studenter som har vært der før for å høre hvor de bodde og hvordan de skaffet seg bolig.

Annet

Studenter på både bachelor- og masternivå kan søke om dra på utveksling til QUT.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

chatbot-portlet