Droppe til innhold

Profesjonshøgskolen Metropol

Grunnskolelærerstudenter 1.-7.og 5.-10. kan søke om å dra på utveksling hit i 7. og /eller 8. semester. Yrkesfaglærerstudenter kan også søke om utveksling hit.

Hjemmeside

Hjemmesiden til Metropol

Beliggenhet

Frederiksberg i København, Danmark

Antall studenter

 Ca 9000

Undervisningsspråk

Dansk eller engelsk

Hva koster det?

4 gratisplasser. Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen. Du må betale semesteravgift som normalt til HiOA.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering.

Semestre

første semesteret: august-januar

Andre semesteret: januar- juni

Noen har eksamensinnleveringer i januar. Dette kan la seg kombinere med å følge den vanlige undervisningen på  LUI, avhengig av fag.

Studiepoeng

30 ECTS studiepoeng per semester.

Hva kan jeg studere?

Grunnskolelærerstudenter kan ta fag fra læreruddannelsen

Fagområdene er delt inn i 10 studiepoengs moduler så du Du må ta 3 moduler for å få godkjent noe som undervisningsfag. På grunn av timeplanlegging av modulene ved Metropol kan det være en utfordring å få tilgang til tilstrekkelige moduler innen et fag i løpet av et semester.

Under studieordning kan du lese modulbeskrivelser for de ulike modulene.

Annet

Metropol ble etablert i 2008 etter en sammenslåing av CVU Øresund, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Danmarks Forvaltningshøjskole, Den Sociale Højskole, Frederiksberg Seminarium og Suhr’s Seminarium. Metropols kjernevirksomhet er å tilby utviklingsorienterte profesjon- og praksisnære utdanninger.

Metropol består av to fakultet; helse og teknologi og samfunnsvitenskap og pedagogikk.
Studenter på grunnskolelærerutdanningen vil studere på lærerutdanningen på Fakultet for samfunnsvitenskap og pedagogikk.

Metropol kan ikke garantere bolig for internasjonale studenter i København, men det er mulig å søke via disse nettsidene. Grunnet stort press på studentboliger må du belage deg på å finne en bolig i København på egenhånd.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker.

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

Felles e-postadresse for utveksling

E-post :

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

E-post :
Url :
Ingvild Frank

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GLU)

E-post :
Url :
Cathrine Døscher

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

E-post :
Url :
Nina Ingeborg Aunet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)

E-post :
Url :
Line Klæth