Droppe til innhold

Privatisteksamen LUI

Dersom du har vært student ved fakultetet og ikke lenger har studierett, kan du søke om å få ta eksamen som privatist. Det er en forutsetning at du ikke har brukt opp dine tre eksamensforsøk i faget.

Søknadsfrist

  • Eksamener i høstsemesteret: 1. oktober.
  • Eksamener i vårsemesteret: 1.  mars.

Relevant regelverk

Søknadsskjema