Praksis - sykepleie Pilestredet og Sandvika | Praksis | HV - Student

Praksis - Sykepleie Pilestredet

Praksis - Sykepleie Pilestredet

Studerer du sykepleie i Pilestredet, kan du finne informasjon om praksis, tilrettelegging i praksis og annen viktig informasjon på denne siden.

Informasjon om legemiddelassistert rehabilitering.

 • Ønsker du å søke om egen praksisplass?

  Det er som hovedregel ikke tillatt å skaffe egen praksisplass i 1. og 3. studieår. Man kan søke om egen praksisplass i følgende praksisperioder: Hjemmebaserte tjenester (SYBA(S)PRA 2) (2. studieår) og Psykisk helsearbeid (SYBA(S)PRA 4) (2. studieår).

  Det er ikke tillatt å skaffe egne praksisplasser i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, Sykehuset Innlandet, Oslo kommune eller i kommunene i Akershus fylke. Disse praksisplassene fordeles via koordinatorer i bydeler/ helseforetak, i samarbeid med universitetene/høgskolene og etter inngåtte avtaler. Er du usikker på om praksisstedet du ønsker å ha praksis ved kommer inn under disse stedene, så ta kontakt med studieadministrasjonen.

  Ønsker du å skaffe egen praksisplass utenom universitetets avtaler?

  • Du finner informasjon i Canvas.
 • Har du ønske eller behov for spesiell tildeling (tilrettelegging) av praksisplass?

  Har du barn under 6 år, egen sykdom eller sykdom i nær familie, eller har tillitsverv i OsloMets regi/nasjonal studentorganisasjon kan du melde om behov for spesiell tildeling av praksisplass. Med spesiell tildeling menes det at man vil bli forsøkt plassert på en av universitetets eksisterende praksisplasser som er nærmest bostedsadresse eller kortest reisevei med kollektivtransport. 

  Studenter på tredje studieår kan også melde om ønske om praksis på akutt/barn/fødeavdeling. Det er ikke anledning til å ønske praksisplass på andre avdelinger. Dette er ønsker vi ikke kan imøtekomme.

  En melding om ønske/behov er ikke noen garanti for at ønsket vil bli innvilget.

  Frister

  • For alle praksisemner i hele høstsemesteret stenges skjemaet 15. juni.
  • For alle praksisemner i hele vårsemesteret stenges skjemaet 1. oktober.

  Dette er endelige frister.

  Fremgangsmåte for å melde om ønske/behov for spesiell tildeling av praksisplass

  Du må melde i fra om behov/ønske for hvert semester og hvert studieår behovet/ønsket gjelder. Vi tømmer listene og makulerer dokumentasjon etter hvert semester. 

  1. studieår

  2. studieår

  3. studieår

 • Simulerings- og ferdighetsenheten

  Ved instituttet har vi en Simulerings- og ferdighetsenhet (SF-enheten). Her kan studentene booke tid for å trene på praktiske sykepleieferdigheter.

 • Rettigheter og plikter

 • Vurdering

 • Skal du i praksis i Sykehjemsetaten?

  Samtlige studenter som skal ha praksis på sykehjem/helsehus som ligger i Oslo kommune, må fylle ut egenerklæringsskjemaene for Tuberkulose og MRSA. Skjemaene skal sendes til praksisstedet senest 14 dager før praksisstart.

  Praksisstedene kan ikke ta imot studenter dersom dokumentasjon ikke foreligger. Det betyr at selv om man har svart «Nei» på alle spørsmål, skal likevel egenerklæringsskjemaene sendes praksisstedet. Hvis man har svart «Ja» på noen av spørsmålene i skjemaene, må testresultater også leveres sammen med egenerklæringsskjemaene.

 • Veiledningskurs

 • Har du spørsmål?