Droppe til innhold

Praksis for PPU i drama og teaterkommunikasjon

I praksis gjør du deg erfaringer med læreryrket og deg selv som yrkesutøver. Samhandling, dialog, veiledning og egen refleksjon gir grunnlag for å utvikle lærerrollen og læreridentiteten.

Gjennomføring

Du gjennomfører praksisopplæringen din i grupper på to eller tre studenter. Du samarbeider i hele praksisperioden for å løse forskjellige oppgaver, og gruppen skal være en ressurs for deg som har ansvar for egne undervisningsøkter.

Omfang

Praksisopplæringen foregår i to perioder, og utgjør tolv uker til sammen over ett år. Begge periodene inneholder observasjonspraksis og undervisningspraksis. I høstsemesteret har du praksis i grunnskolen, og i vårsemesteret legges praksis til videregående skole, folkehøgskole eller annen voksenopplæring.

Organisering

Praksisopplæringen inngår i den obligatoriske delen av studiet, er veiledet og har et omfang på tolv uker inkludert for- og etterarbeid.

Arbeidskrav

Etter hver praksisperiode avsettes det én uke til å jobbe med tverrfaglige oppgaver (f. eks. pedagogikk, fagdidaktikk og IKT) knyttet til muntlig fremføring og rapportskriving.

For å bestå praksis og få lærervitnemål må begge praksisperioder være vurdert til ”Bestått”.