Droppe til innhold

Praksis for maskespill

Studiet omfatter praksis med teatermasker.

Gjennomføring

Arbeidet med masker kan dreie seg om undersøkelser og utprøving av maskespill knyttet til skole, barnehage eller andre relevante institusjoner. Praksis med teatermasker og maskespill skal har et omfang på om lag 10 timer. Som grunnlag for prosjektet må du formulere et interesseområde og en problemstilling.

Det fokuseres på din evne til å eksperimentere, reflektere, analysere og vurdere ut ifra pedagogiske, etiske og estetiske overveielser. Forsøks- og utviklingsprosjektet forutsetter en undersøkelsesprosess i god tid før praksisperioden begynner.

Organisering

Praksisansvarlig har ansvar for å organisere praksisperioden med teatermasker i samarbeid med faglæreren din. Faglæreren vil også hjelpe deg med å finne fram til relevante praksiskontakter/steder.

Praksisansvarlig tar kontakt, og inngår kontrakter med praksisstedet og praksiskontaktene.

I praksisperioden må du følge gjeldende lover, forskrifter, instrukser og lokale regler ved praksisstedet ditt. Du har også taushetsplikt på lik linje med praksisstedets ansatte, og avlegger et taushetsløfte før du går ut i praksis.

Arbeidskrav

Denne praksisen danner grunnlag for et forsøks- og utviklingsprosjekt som skal munne ut i en individuell prosjektrapport. Gjennomføring av dramapraksis er et arbeidskrav og må være vurdert til Godkjent for å kunne avlegge eksamen.