Pass, visum og reise | Utveksling - Student

Pass, visum og reise

Pass, visum og reise

Du har selv ansvar for at passet ditt er gyldig, at du har nødvendige visum og at flybilletten ligger klar på avreisedagen.

Pass

Sjekk at passet ditt er gyldig i hele perioden du skal være borte. Noen land krever også at passet skal være gyldig i minimum 6 måneder utover tiden du skal være i landet.

Scan passet ditt og send det til deg selv på e-post. Det kan være nyttig hvis du skulle trenge nytt pass under oppholdet.

Visum

Hvis du skal studere i land utenfor Europa trenger du i de fleste tilfeller et studentvisum. I Håndbok for utveksling finner du informasjon om visumsøknad til de fleste land vi har utvekslingsavtaler.

Du bør også undersøke det aktuelle lands ambassade/utenriksstasjon for oppdatert informasjon, se UDs landsider.

Scan visumet i passet ditt og send det til deg selv på e-post. Det kan være nyttig hvis du skulle miste passet under oppholdet.

Flybillett

Jo tidligere du bestiller flybillett, jo billigere blir den. Vi anbefaler at du bestiller billett så snart du har fått bekreftet plass fra studiestedet i utlandet, eller mottatt opptaksbrev. Det kan ofte være vanskelig å forutse nøyaktig når du har mulighet til å reise hjem. Sats derfor på enveis-billetter eller studentbilletter med åpen retur.

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Kontaktpunkt utveksling ved SAM