Droppe til innhold

Oppmelding og avmelding til eksamen i teknologiske fag

Oppmelding til ordinær eksamen

(ordinær eksamen = eksamen som følger ordinært studieløp/studieprogresjon)

Oppmeldingen skjer normalt når studenten semesterregistrerer seg på StudentWeb.

I enkelte tilfeller vil dette være mulig å justere i etterkant av semesterregistreringen, men 1. oktober og 1. mars stenger StudentWeb for nye oppmeldinger til den ordinære eksamensperioden.

For en eventuell oppmelding til den ordinære eksamensperioden etter 1. oktober og 1. mars, må du ha hjelp av administrasjonen til oppmelding.

Oppmelding til eksamen utenom ordinært studieløp

(eksamen utenom ordinært studieløp = ny/utsatt eksamen, eller 2. og 3. eksamensforsøk)
Husk at StudentWeb stenger for å lage nye oppmeldinger til den ordinære eksamensperioden 1. oktober og 1. mars (selv om dette for din del kan være oppmelding utenom ordinært studieløp).

Vi anbefaler alle studenter å gjennomføre oppmeldingen på StudentWeb, og innen disse datoene.

For en eventuell oppmelding til den ordinære eksamensperioden etter 1. oktober og 1. mars må du ha hjelp av administrasjonen til oppmelding. Siste frist er én måned før eksamen (1. juli for eksamen i august).

Avmelding fra ordinær eksamen

(ordinær eksamen = eksamen som følger ordinært studieløp/studieprogresjon)

Avmelding gjøres normalt på StudentWeb. For den ordinære eksamensperioden stenger StudentWeb for avmelding 1. november og 1. april.

Vi anbefaler alle studenter å gjennomføre en eventuell avmelding på StudentWeb, og innen disse datoene.

Hvis du ønsker å melde deg av fra eksamen etter disse datoene, må du ha hjelp av administrasjonen til avmelding. Siste frist er 14 dager før eksamen.

NB: Husk at hvis du melder deg av fra ordinær eksamen, mister du også muligheten til å ta ny- og utsatt eksamen (konte-eksamen).

Avmelding fra eksamen utenom ordinært studieløp

(eksamen utenom ordinært studieløp = ny/utsatt eksamen, eller 2. og 3. eksamensforsøk)

Husk at StudentWeb stenger for avmelding fra den ordinære eksamensperioden 1. november og 1. april (selv om dette for din del er avmelding fra en eksamen utenom ordinært studieløp).

Vi anbefaler alle studenter å gjennomføre en eventuell avmelding på StudentWeb, og innen disse datoene.

Hvis du ønsker å melde deg av fra eksamen etter disse datoene, må du ha hjelp av administrasjonen. Siste frist er 14 dager før eksamen.

Kontakt oss