Droppe til innhold

Om masteroppgaven - nyttig informasjon

Gjelder masterstudenter ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, studiested Pilestredet.

Oppmelding- og innleveringsfrist for masteroppgaven

Innlevering av masteroppgaven skjer til oppsatte frister og i samråd med veileder. Om den 15. lander på en rød dag, vil innleveringsfristen forskyves til nærmeste virkedag. 

 • Oppmeldingsfrist: 15. januar, med innlevering 15. februar 
 • Oppmeldingsfrist: 15. april, med innlevering 15. mai
 • Oppmeldingsfrist: 15. august, med innlevering 15. september
 • Oppmeldingsfrist: 15. oktober, med innlevering 15. november

Oppmelding skjer via Studentweb.

Kommisjon/sensorer

Masteroppgaven sensureres av en intern og en ekstern sensor. Faglig ansvarlig for masterstudiet foreslår sensorer som skal godkjennes av dekan. Veileder er ikke intern sensor.

Sensur

 • I henhold til gjeldende Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) (Lovdata.no) skal sensur av masteroppgaven foreligge innen seks uker etter innleveringen.
 • Sensuren for det skriftlige arbeidet offentliggjøres på Studentweb til fastsatt frist. 
 • På masterstudier med muntlig høring gis det en midlertidig karakter på det skriftlige arbeidet. Endelig karakter settes etter at muntlig er gjennomført. 
 • I henhold til gjeldende Forskrift om studier og eksamen kan du dersom du er uheldig og får karakteren F, kun levere en ny eller omarbeidet masteroppgave én gang. Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram dersom du tidligere har fått vurdert en masteroppgave med bestått resultat.

Klage over karakterfastsetting - rett til begrunnelse

Muntlig eksamen

 • Ikke alle masterstudium krever muntlig høring. Se i programplanen for ditt studium. 
 • Etter at sensuren på den skriftlige oppgaven foreligger, gjennomføres det en muntlig høring av kandidater som har bestått. 
 • Det forventes at kandidaten kan problematisere og diskutere sin oppgave muntlig, ikke minst i lys av litteraturvalg.
 • Det beregnes ca. én time per kandidat.
 • Den muntlige høringen kan føre til endring av karakter på masteroppgaven.

Kontakt oss