Droppe til innhold

Om masteroppgaven - nyttig informasjon

Gjelder masterstudenter ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, studiested Pilestredet.

Oppmelding- og innleveringsfrist for masteroppgaven

Innlevering av masteroppgaven skjer til oppsatte frister og i samråd med veileder. Om den 15. lander på en rød dag, vil innleveringsfristen forskyves til nærmeste virkedag. 

  • Oppmeldingsfrist: 15. januar, med innlevering 15. februar 
  • Oppmeldingsfrist: 15. april, med innlevering 15. mai
  • Oppmeldingsfrist: 15. august, med innlevering 15. september
  • Oppmeldingsfrist: 15. oktober, med innlevering 15. november

Oppmelding skjer via Studentweb.

Kommisjon/sensorer

Masteroppgaven sensureres av en intern og en ekstern sensor. Faglig ansvarlig for masterstudiet foreslår sensorer som skal godkjennes av dekan. Veileder er ikke intern sensor.

Sensur

Klage over karakterfastsetting - rett til begrunnelse

Muntlig eksamen

  • Ikke alle masterstudium krever muntlig høring. Se i programplanen for ditt studium. 
  • Etter at sensuren på den skriftlige oppgaven foreligger, gjennomføres det en muntlig høring av kandidater som har bestått. 
  • Det forventes at kandidaten kan problematisere og diskutere sin oppgave muntlig, ikke minst i lys av litteraturvalg.
  • Det beregnes ca. én time per kandidat.
  • Den muntlige høringen kan føre til endring av karakter på masteroppgaven.

Kontakt oss