Droppe til innhold

Northeastern University

Hjemmeside

Northeastern University sin nettside

Nettside for internasjonale studenter

Beliggenhet

Boston, Massachusetts

Antall studenter

Ca. 24 000

Karakterkrav

Northeastern krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på C eller bedre.

Undervisningsspråk

Engelsk

Språkkrav

Det kreves at du tar en språktest, enten TOEFL eller IELTS,  med følgende resultat som minimum:

• TOEFL Scores: 92 on the internet-based TOEFL exam (Reading subscore 22, Listening subscore 22, Speaking subscore 24 and Writing subscore 22)

• IELTS: 6.5 overall score on the IELTS exam (no band below a 6.0)

Les mer om språktestene.

OBS! Meld deg opp til språktest så snart som mulig - det kan være opptil 2 måneders ventetid på testen!  Northeastern krever å se resultatene fra avlagt språktest allerede innen 1. oktober.

Hva kan jeg studere?

Northeastern tilbyr kurs innen de fleste fagområder og du kan også kombinere kurs fra ulike fagområder. Northeastern tar imot utvekslingsstudenter både på bachelor- og masternivå. Merk likevel at masterstudenter vurderes i hvert enkelt tilfelle og det gis ingen garantier for opptak.

Informasjon om emner og emnebeskrivelser for ulike semestre

Studiepoeng

16 credits pr. semester tilsvarer 30 studiepoeng på bachelornivå. Krav til studiebelastning på masternivå varierer, men det er gjerne noe lavere.

Må jeg betale skolepenger?

Nei, et begrenset antall gratis semesterplasser er tilgjengelig.  Antall gratisplasser vil variere fra år til år.

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

Første semester: Slutten av august–desember

Andre semester: Januar–april

Bolig

Institusjonen tilbyr studentboliger og informasjon om bolig off-campus. Mer informasjon om bolig.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt

Ta kontakt for mer informasjon om studiestedet, skolepenger og krav til studiebelastning.