Droppe til innhold

Nordic Centre India (NCI)

Nordic Centre India (NCI) er et konsortium av nordiske utdanning- og forskningsinstitusjoner som jobber for å legge til rette for økt utdanning- og forskningssamarbeid mellom India og de nordiske landene

Gjennom  dette samarbeidet har OsloMets studenter spennende utvekslingsmuligheter innen en rekke fagfelt.

NCI har inngått avtaler med indiske universitet som du kan benytte deg av. NCI bidrar med solid lokalkunnskap og sikrer studentene en trygg ramme rundt sine studier i India.

Utvekslingstilbud gjennom NCI

NCI tilbyr også praksisplasser, feltarbeid og sommerkurs. Kontakt internasjonal koordinator ved ditt studieprogram for mer informasjon.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

chatbot-portlet