Droppe til innhold

Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU)

Hjemmeside

NMMUs nettside

Beliggenhet

Port Elizabeth

Antall studenter

Ca. 20 000

Karakterkrav

Institusjonen krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på C eller bedre.

Undervisningsspråk

Engelsk

Språkkrav

Karakteren '4' i engelsk fra videregående. Ellers kreves en  IELTS eller TOEFL-test med følgende resultat eller bedre:

  • TOEFL: Minimum 200 (computer-based test) eller 533 (paper-based test).
  • IELTS: Minimum 6.0 .

Hva kan jeg studere?

Kurstilbudet ved NMMU

Emnevelgeren kan være litt vanskelig å navigere i, men NMMU har laget en instruksjonsvideo.

Studiepoeng

Kurs tilsvarende 60 studiepoeng ved NMMU pr. semester. 

Må jeg betale skolepenger?

Ja, det koster ca. ZAR 32 500 pr. semester. Andre mindre avgifter kan også tilkomme, se mer detaljer om kostnader og betaling på NMMUs nettside for utvekslingsstudenter. 

Generell informasjon om kostnader og finansierng

Semestre

Første semester: januar–juni

Andre semester: juli–november

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt

Ta kontakt for mer informasjon om studiestedet, skolepenger og krav til studiebelastning.


chatbot-portlet