Droppe til innhold

Nedsatt funksjonsevne

Har du nedsatt funksjonsevne? Tilrettelegging kan gjøre studiehverdagen din lettere.

Fysiske barrierer

Si ifra om du opplever barrierer som for eksempel manglende tilgjengelighet i auditorier eller klasserom, tunge dører eller andre fysiske hindringer.

Leseplass

Har du behov for hjelpemidler på leseplassen din? Ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten for å drøfte muligheter.

Personlige hjelpemidler

Du kan søke NAV Hjelpemiddelsentral om støtte til for eksempel:

  • toalettheis
  • heve/senkebord
  • spesialstoler

Du søker via ergoterapeuten i bydelen/kommunen der du bor i.

Reservert parkering

Er du bevegelseshemmet og har parkeringsbevis utstedt av kommunen, kan du bruke parkeringsplasser for bevegelseshemmede studenter. I tillegg må du også ha et eget parkeringsbevis fra OsloMet for å kunne bruke plassene.

Brannevakuering

Dersom du har behov for assistanse ved en eventuell brannevakuering, må du melde ifra om dette til fakultetet ditt.

Eksamen

Du kan søke om en tilrettelagt eksamen. Tilrettelegging kan for eksempel være utvidet tid eller eget rom.

Stipend

Stipend for studenter med nedsatt funksjonsevne

Traineeordning for studenter med funksjonsnedsettelser

Bystyret i Oslo har etablert en traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Ordningen har som mål å øke antall ansatte med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune.

Se video om Traineeordningen

 

Kontaktinformasjon

Kjeller - Pilestredet - Sandvika

E-post :
Sted/Adresse :
Kjeller - Pilestredet - Sandvika

Henvendelser per e-post må inneholde fullt navn, studieprogram og evt. studentnummer, men ikke hele fødselsnummeret ditt. Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om diagnose.