Droppe til innhold

Slik søker du

Her finner du informasjon om søknadsprosessen og lenke til søknadsskjema. Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

1. Finn ut  når og hvor du kan reise

Informasjon finner du på utvekslingsnettsidene til ditt fakultet.  Kontakt din internasjonale koordinator dersom du har spørsmål. Kontaktinformasjon finner du til høyre.

2. Skriv motivasjonsbrev

Hva skal motivasjonsbrevet inneholde?

Brevet skal inneholde en kort begrunnelse for hvorfor du vil studere i utlandet, hva du ønsker å få ut av det og hvorfor du vil studere ved de institusjonene du har søkt deg til. Dersom du har relevant internasjonal erfaring, ønsker vi at du inkluderer dette i motivasjonsbrevet. Dette kan være studentverv, erfaring som fadder eller buddy for internasjonale studenter, eller annet internasjonalt engasjement. Motivasjonsbrevet laster du opp når du søker, jf. punkt 3.

3. Søk OsloMet om å reise på utveksling

Søk innen søknadsfristen ved å klikke på den blå knappen øverst på siden som tar deg til SøknadsWeb. Knappen er kun synlig i den perioden det er mulig å søke om utveksling. Det er to søknadsfrister i året:

  • 15. februar for studier som starter i høstsemesteret. Søknadsskjemaet åpner i midten av desember. 
  • 15. september for studier som starter i vårsemesteret. Søknadsskjemaet åpner i midten av august.

Hvordan laste opp motivasjonsbrevet?

Motivasjonsbrev skal lastes opp i steg 4 i søknaden. Dersom du kommer til Kvittering i stedet for steg 4, trykker du "Mine dokumenter" i menyen helt øverst. For videre instruksjoner, les informasjonen i SøknadsWeb.

4. Praksisintervju

Søker du om praksisopphold kan du bli kalt inn til et obligatorisk intervju rett etter at du har sendt inn søknaden din. Intervjuet er en del av vurderingen, se krav for å få reise på utveksling.

5. Svar på søknaden

Levering av søknaden i SøknadsWeb er kun første steg i søknadsprosessen. Du får svar på denne søknaden omtrent to uker etter søknadsfristen har gått ut. Svaret kommer på e-post til din student e-postadresse. Dette må du gjøre når du har fått svar.

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!