Droppe til innhold

Krav for å reise på utveksling

For å reise på utveksling må du oppfylle kravene OsloMet stiller.

NB! Gjelder studenter på bachelorprogrammene, inkl. praksisutveksling. Krav til masterstudenter vil fastsettes av fakultetet.

Tidspunkt

Du må på avreisetidspunktet ha bestått minimum ett studieår (60 studiepoeng) av studieprogrammet ditt  ved OsloMet. Noen bachelorprogram kan ha krav om flere antall semestre. 

Karakterer

OsloMet stiller ikke krav til en bestemt gjennomsnittskarakter når du søker om utveksling, men karakterer vil bli brukt som rangeringsgrunnlag ved konkurranse om plassene. Samtidig har en del av våre partnerinstitusjoner egne opptakskrav som må følges. Selv om OsloMet ikke krever at studentene har et bestemt karaktersnitt, ønsker vi at alle studenter som reiser på utveksling skal ha faglige forutsetninger for å få et godt utbytte av oppholdet. Du vil få nærmere veiledning av internasjonal koordinator ved ditt studieprogram. I særskilte tilfeller vil OsloMet kunne fraråde studenter om å søke om utveksling.

Studieprogresjon

Ved avreise skal du normalt ha fullført og bestått nødvendige eksamener og praksis i henhold til programplanen for studiet ditt.

Språk

Du må dokumentere at du kan undervisningsspråket i landet du skal til. Les mer om språkkrav her

Hvordan vurderes søknaden din?

  • Det er fakultetet ditt som behandler søknaden din.
  • Du vurderes etter de formelle kravene og etter relevante kvalifikasjoner, motivasjon og erfaring.
  • Har du søkt om studieopphold og det blir konkurranse om plassene, er det karakterne som er utslagsgivende.

Hvordan søker du?

Les mer om hvordan du søker om utveksling

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!