Tar du alt for god fisk? Seminar om kildekritikk

Hendelseskalender

Tar du alt for god fisk? Seminar om kildekritikk

Hvordan jobber journalistene med å kontrollere at opplysninger er sanne? Og hvordan kan studenter og ansatte lære av dette?

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 52, Studenthallen

Studentparlamentet, Schibsted og Universitetsbiblioteket inviterer studenter, ansatte og besøkende til et seminar om kildekritikk med lett servering. 

Vi har invitert Aftenpostens nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen, stabsjef i Aftenposten, Morten Andersen, og OsloMets Bak overskriftene til en samtale om kilders agenda, presseetikk og helsepåstander. 

Aftenpostens Morten Andersen og Tone Tveøy Strøm-Gundersen vil ta for seg konkrete nyhetssaker kjent fra mediene og vise hvordan journalister jobber med å kontrollere opplysninger og innhente dokumentasjon. Hvordan sjekker de at det kildene sier er riktig? Og hvordan går mediene frem for å kvalitetssikre en opplysning?

Bak Overskriftene startet som et tverrfaglig prosjekt bestående av både ansatte og studenter initiert av fakultetet for helsevitenskap i 2018. Hovedmålet med prosjektet er å hjelpe studenter med å lære hvordan kritisk vurdere påliteligheten til helsepåstander fra media. Om prosjektet (bakoverskriftene.oslomet.no).

I dette seminaret vil Bak Overskriftene introdusere publikum for nøkkelprinsippene som de bygger på, vise til eksempler, si litt om tilbakemeldinger fra studenter og ansatte på bruk av undervisningsopplegget og mobilspillet, og si litt om videre planer for prosjektet.

Meld deg på via nettskjema.no! Gratis og åpent for alle, velkommen!