APA: Riktig kildebruk og referering

Hendelseskalender

APA: Riktig kildebruk og referering

Bli bedre til å henvise i tekst og sette opp referanselister korrekt – lær de grunnleggende prinsippene i APA-stilen.

Dato/Tid

Sted

Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet

På dette kurset kan du lære om hvorfor du bruker og refererer til kilder, hvordan du unngår plagiat, samt hvordan du oppgir kilder i henhold til referansestilen APA 7.

Ingen påmelding, bare å møte opp!

Kurset holdes av Universitetsbiblioteket (oslomet.no).