Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning - Naturfag og matematikk (Kompetanse for framtidens barnehage)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
30
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Studiestart høst 2018 - Videreutdanning i Naturfag og matematikk

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. "Kompetanse for framtidens barnehage" er Utdanningsdirektoratets strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagesektoren fra 2014-2020. Studiet er forbeholdt studenter som er tatt opp både gjennom Utdanningsdirektoratets vikar- og stipendordning og på studiet ved OsloMet. Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester.

Naturfag og matematikk er både teoretiske og praktiske fag. En barnehagelærer skal ta utgangspunkt i barnas hverdagserfaringer og deres oppfatninger av naturfaglige og matematiske fenomener. Studentene skal gjøres kjent med forskningsbasert kunnskap om barnas forståelse av disse fenomenene. Studiet legger vekt på realfaglig arbeid i barnehagen, samt barnehagelæreren som pedagogisk leder og veileder.

Første samling 6. og 7. september

På den andre dagen på første samlingen, 7. september, planlegger vi å være ute i naturen. Mer informasjon om utedagen kommer seinere.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du melde fra til fagansvarlig. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Fagplan

I fagplan finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til fagplan finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Dette har du fått informasjon om når du søkte opptak.

Samlingsdatoer høsten 2018

Første samling   6. og 7. september

Andre samling 25. og 26. oktober

Tredje samling 29. og 30. november

 

Pensum

Hvis du er har lyst til å komme i gang med lesingen tidlig kunne det fra naturfag sin side være

lurt å begynne med de første kapitlene i boka:

Langholm, G. (red), Hilmo, I., Holter, K., Lea, A., og Synnes, K. (2011). Forskerfrøboka - Barn

og natur. Bergen: Fagbokforlaget. (250 s.) og med boka Brostrøm, S. og Frøkjær, T.(2016).

Realfag i barnehagen. Oslo: Pedagogisk Forum. (160 s.)

Fra matematikk anbefales å begynne med Palmer, A. (2012). Hvordan blir man matematisk? Å skape nye relasjoner til matematikk og kjønn i arbeidet med yngre barn. Bergen: Fagbokforlaget.. og Fosse, T. (red.): Rom for matematikk - i barnehagen. Bergen: Caspar forlag.

Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved oppstart på hvert emne.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

 

Kontakt