Droppe til innhold

Når du har fått svar

Du har fått godkjent søknad om å dra ut. Hva nå?

1. Takk ja eller nei i Søknadsweb

Når du har fått svar på utvekslingssøknaden din, må du takke ja eller nei i Søknadsweb.

2. Gå på veiledning

Når du har fått svar på søknaden, blir du innkalt til veiledning på e-post. På veiledning vil du få mer informasjon om videre forberedelser. Skal du på studieopphold, får du mer informasjon om søknaden du må sende til vertsinstitusjonen.

3. Inngå Learning Agreement

Learning Agreement er en avtale mellom deg og OsloMet som sikrer at det faglige opplegget du har på utveksling blir godkjent som en del av graden din.

4. Søk om lån og stipend

  • Du kan søke Lånekassen om lån og stipend. Skal du på studieopphold og studere på et annet språk enn engelsk, kan du også få støtte til språkkurs. Les mer om finansiering.
  • Dersom du skal på Erasmus+ utveksling, må du signere stipendkontrakten du får tilsendt (Grant Agreement) og ta en obligatorisk språktest før du får utbetalt første del av stipendet. Resten av stipendet blir utbetalt når du er tilbake og har levert all nødvendig dokumentasjon. Les mer om dine rettigheter og plikter som Erasmus+ student i Erasmus+ studentcharter.

5. Signer kontrakt for utvekslingsopphold

Alle som skal på utveksling må lese og signere kontrakt for utvekslingsopphold (Ny kontrakt for utreise våren 2021 vil bli lagt ut her så fort den er klar). Etter at du har signert kontrakten, laster du den opp i SøknadsWeb, se veiledning for hvordan du laster opp utreisekontrakten.

6. Gjør praktiske forberedelser

Les mer om forberedelser før oppholdet her og i Håndbok for utveksling.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

chatbot-portlet