Mentorordningen | Studentstøtte - Student

Mentorordningen

Mentorordningen

OsloMet tilbyr flere typer mentorordninger.

Studieverkstedet ved Universitetsbiblioteket

Studieverkstedet ved Universitetsbiblioteket kan studenter fra alle avdelinger og på alle nivå få skriveveiledning av skrivementorer.

Skrivementorene er erfarne studenter som har fått opplæring i å veilede på tekst. Studenter kan få en tettere oppfølging, etter vurdering, hvis de ønsker det.

I tillegg til skriveveiledning holder noen av skrivementorene skrivekurs for medstudenter. Dette er et populært tilbud som er fruktbart både for den som får og den som gir veiledning.

Flere studenter trekker fram det positive med å diskutere teksten de skriver med andre og ikke minst få testet ut om de får fram innholdet på en ønsket måte.

Internasjonalisering 

Buddy-programmet er administrert av Seksjon for internasjonalisering. Målet med ordningen er å bidra til at de internasjonale studentene får en god start på sin nye tilværelse i Norge. En Buddy hjelper internasjonale studenter med å finne seg til rette de første dagene i et nytt land. Dette kan være alt fra å bli kjent på studiestedet, til å finne fram til studentbolig og hvor det er best å handle mat.

Tre til fire internasjonale studenter er samlet i en Buddy-gruppe, og koblet til en lokal OsloMet student.

Mentorordning for fakultetene

Mentorordning for fakultetene

Trenger du en mentor, eller vil du bli en selv? Sjekk ut tilbudet.

Fakultet for helsevitenskap

På Fakultet for helsevitenskap har radiografutdanningen et tilbud om å være studentassistenter. En studentassistent gir i hovedsak faglig veiledning til medstudenter. Det innebærer

 • å være en diskusjonspartner i faglige spørsmål
 • å hjelpe til med skriftlige oppgaver
 • å hjelpe studenter i øvingsavdelingen enten med å bruke apparaturen eller utføre praktiske øvelser
 • å hjelpe å finne fagstoff på nettet og litteratur
 • å arrangere faglige kvelder med tester eller Quiz
 • eventuelt å hjelpe utdanningen med andre oppgaver

Institutt for helse, ernæring og ledelse

Bachelor i sykepleie, studiested Kjeller har studenter som blogger på instituttets hjemmeside. I tillegg er det planer om å bruke studenter til å være med å veilede på åpen øvingspost på kveldstid studieåret 2014-2015.

Bachelor i Facility Management planlegger å bruke andre- og tredjeårsstudenter som studentassistenter i studieåret 2014-2015. 

Ved Institutt for atferdsvitenskap bistår masterstudenter i undervisning på bachelor i læringspsykologi og på ett emne på vernepleie. Masterstudenter har blitt brukt til følgende oppgaver:

 • Gruppeveiledning.
 • Ledelse av seminarer og tilbakemelding på studentframlegg.
 • Retting av og tilbakemelding på reaction-papers.
 • Deltakelse på gjennomføring av tester.
 • Retting av flervalgstester.

Bruk av masterstudenter har vært nyttig for alle parter: avlastende for lærerne, studentene har hatt gode modeller og fått mye individuell tilbakemelding, masterstudentene har fått nyttige erfaringer som hjelpelærere og frisket opp egne kunnskaper og ferdigheter.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

På Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har studentmentorene vært kontaktperson for førsteårsstudentene gjennom hele det første studieåret.

Mentor og førsteårsstudent treffes minst to ganger i halvåret. De bestemmer selv hvor de møtes og hva de tar opp utfra førsteårsstudentens behov.

Erfaringene viser at studentene ofte møtes på kafe eller går sammen til Læringssenter eller Studenttorget. Faglige spørsmål om eksamener og praksisperioder blir diskutert i tillegg til det å bli kjent på OsloMet og å gå inn i en studentrolle. Det viktigste er likevel å bli sett som ny student, noe som gir økt trygghet og trivsel. 

Fakultet for samfunnsvitenskap

Bachelorstudiet i barnevern har flere mentorordninger. To veletablerte ordninger er:

Nattergalen

Gjennom Nattergalen kan studenter bli mentorer for barn med minoritetsbakgrunn.

Nattergalen har to hovedmål:

 1. Styrke kultursensitiviteten i barnevernet ved at studenter ved barnevern- og sosialfagutdanning får bedre kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn.
 2. Bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høgere utdanning.

Studenter som medlærere

I seminaret profesjonelle samtaler i emne 1A i første studieår er tredjeårsstudenter medlærere (mentorer) for førsteklassestudenter.

Mentorordning for LUI

Mentorordning for LUI

Trenger du en mentor, eller vil bli en selv? Sjekk ut tilbudet til lærerutdanning og internasjonale studier.

På Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har studentmentorene vært kontaktperson for førsteårsstudentene gjennom hele det første studieåret.

Mentor og førsteårsstudent treffes minst to ganger i halvåret. De bestemmer selv hvor de møtes og hva de tar opp utfra førstetårsstudentens behov.

Erfaringene viser at studentene ofte møtes på kafé eller går sammen til Læringssenter eller Studenttorget. Faglige spørsmål om eksamener og praksisperioder blir diskutert i tillegg til det å bli kjent på HiOA og å gå inn i en studentrolle. Det viktigste er likevel å bli sett som ny student, noe som gir økt trygghet og trivsel.

Mentorordning for SAM

Mentorordning for SAM

Trenger du en mentor, eller vil bli en selv? Sjekk ut tilbudet for studenter ved samfunnsfag.

Bachelorstudiet i barnevern har flere mentorordninger. To veletablerte ordninger er:

Nattergalen

Gjennom Nattergalen kan studenter bli mentorer for barn med minoritetsbakgrunn.

Nattergalen har to hovedmål:

 1. Styrke kultursensitiviteten i barnevernet ved at studenter ved barnevern- og sosialfagutdanning får bedre kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn.
 2. Bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høgere utdanning.

Studenter som medlærere

I seminaret profesjonelle samtaler i emne 1A i første studieår er tredjeårsstudenter medlærere (mentorer) for førsteklassestudenter.

Mentorordning for HV

Mentorordning for HV

Trenger du en mentor, eller vil du bli en selv? Sjekk ut tilbudet for studenter ved Fakultet for helsevitenskap.

På Fakultet for helsevitenskap har radiografutdanningen et tilbud om å være studentassistenter. En studentassistent gir i hovedsak faglig veiledning til medstudenter. Det innebærer

 • å være en diskusjonspartner i faglige spørsmål
 • å hjelpe til med skriftlige oppgaver
 • å hjelpe studenter i øvingsavdelingen enten med å bruke apparaturen eller utføre praktiske øvelser
 • å hjelpe å finne fagstoff på nettet og litteratur
 • å arrangere faglige kvelder med tester eller quiz
 • eventuelt å hjelpe utdanningen med andre oppgaver

Institutt for helse, ernæring og ledelse

Bachelor i sykepleie, studiested Kjeller har studenter som blogger på instituttets hjemmeside. I tillegg er det planer om å bruke studenter til å være med å veilede på åpen øvingspost på kveldstid studieåret 2014-2015.

Bachelor i Facility Management planlegger å bruke andre- og tredjeårsstudenter som studentassistenter i studieåret 2014-2015. 

Ved  Institutt for atferdsvitenskap bistår masterstudenter i undervisning på bachelor i læringspsykologi og på ett emne på vernepleie . Masterstudenter har blitt brukt til følgende oppgaver:

 • Gruppeveiledning.
 • Ledelse av seminarer og tilbakemelding på studentframlegg.
 • Retting av og tilbakemelding på reaction-papers.
 • Deltakelse på gjennomføring av tester.
 • Retting av flervalgstester.

Bruk av masterstudenter har vært nyttig for alle parter: avlastende for lærerne, studentene har hatt gode modeller og fått mye individuell tilbakemelding, masterstudentene har fått nyttige erfaringer som hjelpelærere og frisket opp egne kunnskaper og ferdigheter.

Kontakt oss

Kontakt oss