Droppe til innhold

Masteroppgaveinnlevering ved Fakultet for helsevitenskap

Forsidemal

Husk å sette inn riktig navn på instituttet du studerer ved og studiet ditt.

Innlevering

Masteroppgaven leveres som en PDF-fil som skal inneholde hele masteroppgaven inkludert forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og alle vedlegg. Innen innleveringsfristen skal du også registrere tittelen på masteroppgaven på Studentweb.

Filnavn

Filen med masteroppgaven skal navnes slik: 

  • Etternavn_Fornavn_brukernavn_EMNEKODE

Som et eksempel har vi en student med navn Kari Hansen og studentnummer 281188 som skal levere masteroppgaven på master i rehabilitering ny ordning MRHAB5900. Hun skal da lagre filen med følgende navn:

  • Hansen_Kari_s281188_MRHAB5900

Om metadata, lisensavtale og klausulering

Når du leverer masteroppgaven, skal du først svare på noen spørsmål om tittel, emneord, skrive inn et kort sammendrag (ca. 1/2 side eller ca. 300 ord) samt svare på spørsmål om klausulering og lisensavtale.

På nettsiden om personopplysninger og personvern kan du lese mer behandling av personopplysninger i masteroppgaver. Rådfør deg også med veilederen din om dette.

Disse spørsmålene skal du besvare innen innleveringsfristen:

Titler

Alle masteroppgaver skal ha en hovedtittel. Masteroppgaver som består av flere artikler skal ha en hovedtittel som dekker innholdet i alle artiklene. Masteroppgaver som er skrevet på norsk skal også ha en engelsk tittel som kommer på Transcript of Records som sendes ut sammen med vitnemålet. Masteroppgaver som er skrevet på engelsk, trenger ikke tittel på norsk. Da oppgis kun tittel på engelsk (originalspråket).

Veiledning hvordan registrere tittel på masteroppgaven i Studentweb

Kontakt oss