Master i sosialfag - Student

Studieoversikt Offentlig

Master i sosialfag Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Vår 2022
Omfang
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Systemet kan ikke hente emner for dette studieprogrammet på det nåværende tidspunktet.

Programplan

Studiestart 2021: Masterstudiene i sosialfag

Studiestart 2021: Masterstudiene i sosialfag

Velkommen til OsloMet! Her finner du viktig informasjon om studiestart på masterstudiene i sosialfag, studieretning familiebehandling, barnevern, sosialt arbeid og International Social Welfare and Health Policy

Har du takket ja til studieplassen?

Får du tilbud om opptak, må du huske å bekrefte at du tar plassen innen den fristen du får oppgitt. Dette gjør du i SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no  så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte for nye studenter den 25. og 26. august

Tid: 25. august, 12.30-15.30 

Sted: Scandinaviasalen, Radisson hotell Holberg, Holbergs gate 30 (rett ved campus OsloMet)

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

NB! Er du syk eller i karantene skal du ikke møte, men må søke om utsettelse.

På grunn av situasjonen med koronaviruset kan det være noen studenter som har digital undervisning første dagen. Du finner informasjon om du skal møte opp på campus eller digitalt i timeplanen din øverst på denne siden. Der finner du også informasjon om sted og tid eller om du skal møte opp digitalt. 

Alle studenter skal registrere sitt oppmøte digitalt, du får en sms med mer informasjon før første studiedag.

På grunn av situasjonen med koronaviruset må alle studenter ta smittevernkurset til OsloMet før du møter opp på campus. Retningslinjer og smittevernkurs.

Skal du begynne på 2. studieår? Se hvor og når du skal møte opp i timeplanen etter at du har undervisningsmeldt deg for høsten.  

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart. Det kan innvilges i inntil én uke. Søknaden sender du til infosenter-sam@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte. 

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Sjekklisten for nye studenter finner du på våre sider om studiestart

Timeplan og samlingsdatoer

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. En mer detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart. Du får tilgang til Canvas etter at du har fått tilsendt pinkode og brukernavn. Dette sendes ut i begynnelsen av august. Husk at du må semesterregistrere deg for å få tilgang til dine emner i Canvas. (Det kan ta rundt ett døgn fra registrering til du kommer inn).

Timeplanen over vil vise om du skal møte på campus eller digitalt. Dersom du skal ha digital forelesning må du huske å bruke OsloMet-innloggingen i Zoom.  

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til emnene finner du i semesteroversikten øverst på denne siden. Der finner du også pensumlistene. Program- og emneplaner for 2020-21 blir lagt ut i juni.

Disse blir også lagt ut i læringsplattformen Canvas, som du har tilgang til i begynnelsen av august, etter at du har fått semesterregistrert deg. 

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du høyere oppe på siden.