Droppe til innhold

StudentinformasjonMasterstudium i fysioterapi - deltid

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
120
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Samhandling - kroppsperspektiver og relasjoner i behandling og rehabilitering

Emnekode:
MAFYSD4500
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Smerte - multidimensjonal vurdering og helsefaglige tiltak

Emnekode:
MAFYSD4100
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Studiestart høst 2018 - Masterstudium i fysioterapi deltid

Velkommen til OsloMet!

Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 20. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart. Det kan innvilges i inntil én uke. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hf@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsdato (seks sifre)  og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan/Samlingsdatoer

Undervisningen gis i bolker på hele uker. Samlingene for studieåret 2018/19 er i uke 34, 41, 47, 2, 14 og 17.

Hvilket rom vi skal være i finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer på og mellom samlingene blir lagt ut i læringsportalen Fronter ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart. Noen av pensumlistene ved OsloMet er allerede ferdige. Du kan sjekke om det gjelder dine pensumlister ved å søke opp din emnekode eller emnetittel her.

Leseforberedelse til første samling for deg som velger fordypning barn:

 • Gibson, B. E. (2016). Rehabilitation: a post-critical approach. Boca Raton: CRC Press. [Kap.2 og 4]
 • Gulbrandsen, L. M. (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling: innføring i psykologiske perspektiver (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget [Kap. 1, 2, 9]
 • Herbert, R., Jamtvedt, G., Hagen, K. B. & Mead, J. (2012). Practical evidence-based physiotherapy (2. ed.). Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone. [Kap.1-10]. Foreligger også som e-bok http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702042706
 • Palisano, R. J., Orlin, M. N. & Schreiber, J. (2016). Campbell's Physical Therapy for Children (5. utg.). Philadelphia: Saunders. [Kap. 1]

Seminaret om kunnskapsbasert praksis bygger på at du har gjennomgått nettressursen http://kunnskapsbasertpraksis.no/

Leseforberedelse til første samling for deg som velger fordypning muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP):

 • Herbert, R., Jamtvedt, G., Hagen, K. B. & Mead, J. (2012). Practical evidence-based physiotherapy (2. ed.). Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone. [Kap.1-10]. Foreligger også som e-bok http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702042706
 • Roush, S. E. & Sharby, N. (2011). Disability reconsidered: the paradox of physical therapy. Phys Ther, 91(12), 1715-1727. doi:10.2522/ptj.20100389 [12 sider]
 • Kinge, J. M., Knudsen, A. K., Skirbekk, V. & Vollset, S. E. (2015). Musculoskeletal disorders in Norway: prevalence of chronicity and use of primary and specialist health care services. BMC musculoskeletal disorders, 16, 75. doi:10.1186/s12891-015-0536-z
 • Magill, R. A. (2014). Motor learning and control: concepts and applications (10. ed.). New York: McGraw-Hill. [s. 81-107, 248-286, 332-366]
 • Bennell, K., Wee, E., Coburn, S., Green, S., Harris, A., Staples, M., Forbes, A., Buchbinder, R. (2010). Efficacy of standardised manual therapy and home exercise programme for chronic rotator cuff disease: randomised placebo controlled trial. BMJ Jun 8;340:c2756. doi: 10.1136/bmj.c2756.
 • Frobell, R. B., Roos, E. M., Roos, H. P., Ranstam, J. & Lohmander, L. S. (2010). A Randomized Trial of Treatment for Acute Anterior Cruciate Ligament Tears. The New England Journal of Medicine, 363(4), 331-342. doi:10.1056/NEJMoa0907797
 • Se igjennom nettressursen  http://kunnskapsbasertpraksis.no/

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
10-14 (telefontid 08-15)
Ferier:
Stengt i juli, julen og påsken

Faglig kontakt