Droppe til innhold

StudentinformasjonMasterstudium i ergoterapi deltid

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
120
Kull/termin:
Høst 2020
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplan for første studieår. Endringer kan forekomme. Logg inn for å se din timeplan. - logg inn for å se din timeplan.
Mange timeplaner er nå klare. Timeplanen under kan være uferdig og ikke vise all undervisning. Det står egen melding over hvis denne timeplanen ikke er klar. Timeplanen kan bli endret på grunn av situasjonen rundt koronaviruset.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Emner og pensumlister

Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv

Emnekode:
MAERGD4000
Studiepoeng:
20.0
Pensumliste Emneplan
Programplan

Studiestart høst 2020 - Masterstudium i ergoterapi deltid

Velkommen til OsloMet!

Her er det du trenger å vite før og under studiestart på master i ergoterapi, deltid. Dersom du ønsker en raskere progresjon enn deltid over fire år (å ta studiet over 2 eller 3 år) legger vi til rette for dette. Kontakt studiehenvendelser-hv@oslomet.no.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 24. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. På grunn av situasjonen med koronaviruset kan det være noen studenter som har digital undervisning første dagen. Du finner informasjon om tid og sted, og om du skal møte opp på campus eller digitalt i timeplanen din øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Husk å bruke din OsloMet-bruker til å logge deg på digital undervisning i Zoom. Da har du bedre sikkerhet.

Alle studenter skal registrere sitt oppmøte digitalt, du får en sms med mer informasjon før første studiedag.

På grunn av situasjonen med koronaviruset må alle studenter ta smittevernkurset til OsloMet før du møter opp på campus.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart. Det kan innvilges i inntil én uke. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hv@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Sjekklisten for nye studenter finner du på våre sider om studiestart.

Timeplan/Samlingsdatoer

Undervisningen gis i bolker på hele uker. Samlingsuker høsten 2020 er uke 35, 36, 38, 43, 46, og 49.

Tid og sted for samlingene ser du under Timeplan øverst på denne siden. Timeplanen vil også vise om du skal ha digital undervisning eller undervisning på campus.

På grunn av restriksjoner i forbindelse med koronaviruset er timeplanlegging for høsten 2020 utfordrende. Timeplanen er klar, men det tas forbehold om endringer av tid, rom og endring fra fysisk oppmøte til digital forelesning. Vi jobber med timeplanlegging fortløpende. Sjekk timeplanen jevnlig.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du under Emner og pensumlister lenger oppe på siden.

Pensumlistene dine vil du finne under Emner og pensumlister lenger oppe på denne siden innen studiestart og i læringsplattformen Canvas etter at du har fått pinkode og brukernavn. Husk at du må semesterregistrere deg for å få tilgang til dine emner i Canvas.

Før første samling anbefaler vi at du kjøper og leser de to første kapitlene i følgende bok:

  • Creswell, J. W. (2014). Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Los Angeles, Calif: SAGE. Kapittel 1-2. 

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt

Faglig kontakt

chatbot-portlet