Droppe til innhold

Macquarie University

Hjemmeside

Nettsiden til Macquarie University

Beliggenhet

Sydney

Antall studenter

Ca. 39.000

Karakterkrav

Institusjonen krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på D eller bedre.

Undervisningsspråk

Engelsk

Språkkrav

Karakteren '4' i engelsk fra videregående. Merk at vitnemålet ikke kan være eldre enn fem år gammelt ved semesterstart. Ellers kreves en  IELTS eller TOEFL-test, eventuelt annen dokumentasjon av engelskferdigheter. Informasjon om språkkrav fra Macquarie University.

Hva kan jeg studere?

Kurstilbudet ved Macquarie University

Studiepoeng

Bachelornivå: 12 credit points tilsvarer 30 ECTS.

Masternivå: 16 credit points tilsvarer 30 ECTS.

Må jeg betale skolepenger?

Ja, det koster cirka 9.600 australske dollar (AUD) for ett semester (2019). Du må også regne med at det kan komme andre utgifter.

Semestre

Første semester: februar – juli

Andre semester: juli – desember

Bolig

Institusjonen tilbyr studentboliger. Mer informasjon om bolig.

I Facebook-gruppa OsloMet Utveksling kan du kontakte studenter som har vært der før for å høre hvor de bodde og hvordan de skaffet seg bolig.

Annet

Studenter på både bachelor- og masternivå kan søke om dra på utveksling til Macquarie University.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

chatbot-portlet