Droppe til innhold

Studentparlamentsvalg kandidater LUI

Se presentasjon av kandidatene fra fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. og stem elektronisk. Stem på inntil 8 kandidater.

 

Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo

Studie: BarnehagelærerutdanningenAnna Rebekka Rommetvedt Løvmo

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg vil jobbe for en forutsigbar og trygg studiehverdag. Jeg ønsker et bedre studiemiljø, hvor en av tre studenter ikke føler seg ensomme. Jeg ønsker kontinuerlig arbeid med kvalitetssikring av undervisning og praksis.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg er engasjert, omtenksom og glad i å utfordre meg selv.
 

Aurora Olufine Seierstad

Studie: Grunnskolelærer 1-7Aurora Olufine Seierstad

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg er engasjert vår skolehverdag og ønsker å gjøre mitt beste for å fremme de sakene jeg, og andre elever, er opptatt av. Jeg har erfaring som elevrådsleder ved Thor Heyerdahl vgs og opplevde vervet som lærerikt og spennende, av den grunn tror jeg også studentparlamentet vil passe for meg. Jeg er MGLUE-klassens fagutvalg-representant. Saker som engasjerer meg er blant annet: Ryddig og oversiktlig timeplan i Canvas, "Grønn-skole", studentmiljø og demokratisk valg av klassens "tillitsvalgte". Jeg mener også at det bør være en "studentvenn" heller enn en "studentprest" ved skolen, altså en religiøst uavhengig person.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg er svært motivert til å jobbe for å utgjøre en forskjell i studenters hverdag. Jeg blir også beskrevet som samarbeidsvillig og omgjengelig.

Elsa Kuvene Skaret

Studie: Barnehagelærer Elsa Kuvene Skaret

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg ønsker å jobbe for mer tverrfaglighet. Både mellom studier, men også innad i et studie. arbeidshverdagen vi møter kommer til å være tverrfaglig, og da må vi også være det.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg er organisert, tydelig og engasjert. Jeg ønsker å gjøre det jeg kan for at OsloMet skal bli så bra som mulig.

Hanan Murad

Studie: Tegnspråk og tolking Hanan Murad

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg brenner for inkludering og tydeliggjøring av studenttilbud. Disse sakene vil jeg jobbe med, selvfølgelig mye mer også!

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg har vært aktiv i ulike organisasjoner helt siden jeg var liten. Så har god erfaring av det. Jeg er løsningsorientert og vil det beste for de rundt meg. Jeg har veldig ofte full energi og bli med på alt!

Julie Olivia Glesaaen

Studie: Barnehagelærer deltid Julie Olivia Glesaaen

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg ønsker å jobbe for mer tverrfaglighet, campusutforming, bedre kvalitet på praksis, bedre bruk av it i undervisning, økt fokus på det psykososiale miljøet, mulighet for å påvirke undervisningen, økt synlighet av studenter, inkludering, studentstøttetilbud og masse mer.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg har tidligere vært medlem og ikke redd for å få fram viktige saker som må jobbes med, gir ikke lett opp og er veldig engasjert.

Kaja Sofie Toresdatter Lorentzen

Studie: Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) deltidKaja Sofie Toresdatter Lorentzen

Studiested: Kjeller

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Som deltidsstudent på campus Kjeller ser jeg behovet for at vi er representert i Studentparlamentet. Jeg har vært representant det siste studieåret, og det har vært en stor glede ved dette vervet. Jeg er stolt student, og stolt parlamentsmedlem. Jeg ønsker å fortsette arbeidet for alle studenter, og som hjertesaker har jeg: - bedre utnyttelse og vilkår for bruk av campus, både på dagtid og kveldstid, men ikke minst i helgene. - bedre velferdstilbudene for studentene ved OsloMet

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Engasjementet for studentenes beste læringsmuligheter er viktig for meg-jeg vil at vi fortsatt skal bli hørt og tatt med i beslutninger ved universitetet. Jeg er uredd for å ta ordet og si hva jeg mener, jeg prøver å se det positive i det meste, og jeg er med på heve gjennomsnittsalderen i Studentparlamentet :-)

Lena Larsen

Studie: Barnehagelærerstudiet heltidLena Larsen

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg ønsker å stille fordi jeg syns det er spennende å jobbe med studentpolitikk og har allerede sittet i studentparlamentet i to år. Jeg er spesielt opptatt av at OsloMet tilrettelegger for at studenter og ansatte kan ta miljøvennlige valg i hverdagen og at det sosiale miljøet på Universitetet skal være inkluderende for alle type studenter.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg er engasjert, positiv og løsningsorientert.

Marius Toresen

Studie: Barnehagelærerutdanningen (Heltid)Marius Toresen
Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Tverrfagligsamarbeid - ønsker at man skal kunne tilby valgfag Og lignende som trekker de forskjellige studieløpene sammen, fordi jeg mener vi fremdeles har mye å lære av hverandre. I tillegg kan dette også føre til enklere overganger mellom studiene. Eks; fra barnehagelærere til barneskolelærer.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Læringsmiljø - for meg er det viktig at alle studenter har det bra når går på høyere utdanning. Alt fra gode stoler og god luft til god psykisk helse og sosiale arenaer etter skoletid.

Nora Johannessen

Studie: Barnehagelærer 

Nora Johannessen

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Bedre informasjonsflyt mellom lærere og studenter og førstehjelpskurs og livredningskurs inn i barnehagelærerutdanningen

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Vennlig, pliktoppfyllende, positiv

Yvonne Bergly Andersen

Studie: Grunnskolelærer utdanning 5-10 klasse (M5GLU17H)Yvonne Bergly Andersen

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Grunnen til at jeg ønsker å stille til valg er at jeg ønsker å jobbe mot kvaliteten til både forelesere og forelesningene samtidig ønsker jeg å jobbe med å forbedre kvaliteten til de ulike grupperommene og lesesalene på campus.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg er en engasjert, er ansvarsfull og samarbeidsvillig og prioriterer alltid studentenes stemme først.

Yvonne Bergly Andersen